Zmena hesla stravníka pre webovú jedáleň

Tento článok popisuje, ako je možné v aplikácii iKelp Jedáleň zmeniť heslo stravníka pre webovú jedáleň v prípade, že svoje heslo zabudol, alebo sa z nejakého dôvodu nevie prihlásiť.

  1. Otvorte si zoznam stravníkov kliknutím na tlačidlo "S" v navigačnom panely aplikácie alebo na tlačidlo Stravníci v menu aplikácie.
  2. V zozname stravníkov podľa osobného čísla alebo mena vyhľadajte stravníka.
  3. Označte daného stravníka, kliknite na tlačidlo Úkony -> Upraviť.
  4. V poli "Heslo" zmente heslo stravníka. (Heslo sa z bezpečnostných dôvodov zobrazuje ako *, preto aj pôvodné heslo stravníka je takto zobrazené. Pred tým ako nadefinujete stravníkovi nové heslo, odporúčame Vám pôvodné vymazať. Heslo môžte zmeniť priamo na heslo stravníka, ak ho viete, prípadne na náhodné. Odporúčame, aby heslo malo min. 10 znakov, veľké písmená, malé písmená a čísla. Stravník si následne toto heslo môže priamo na webovom portále opätovne zmeniť.)
  5. Zmenu hesla stravníka potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
  6. Zmenené heslo môžte znovu stravníkovi vytlačiť kliknutím na tlačidlo Úkony -> Rozšírené -> Tlač prístupu pre stravníka na webovú jedáleň.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard