Vyradenie stravníka z evidencie

V tomto návode si poíšeme postup vyradenia stravníka z evidencie ak sa vo Vašom zariadení už nebude ďalej stravovať.

Popis riešenia

Pred tým, ako vyradíte stravníka z evidencie, je potrebné vysporiadať financie daného stravníka. Ak má stravník nedoplatok je potrebné aby svoje podlžnosti doplnil, v prípade, že má stravník preplatok je potrebné mu peniaze vrátiť.

Vysporiadanie financií stravníka - Vrátenie preplatku stravníkovi

  1. Nájdite stravníka ktorého chcete vyradiť z evidencie.
  2. Otvorte si daného stravníka na úpravu, kliknutím na tlačidlo Úkony -> Upraviť.
  3. Otvorte si záložku Financie a pridajte stravníkovi úhradu zo zápornou hodnotou.
  4. Po vykonaní tejto operácie sa kredit stravníka dostane na nulu a je možné ho vyradiť z evidencie.

Vrátenie preplatku stravníkovi

Vrátenie preplatku stravníkovi.

Ak je kredit stravníka na nule, preplatky boli stravníkovi vrátené alebo prípadné nedoplatky stravník vysporiadal, je možné ho vyradiť z evidencie.

Vyradenie stravníka

  1. Nájdite stravníka ktorého chcete vyradiť z evidencie.
  2. Otvorte si daného stravníka na úpravu. Ak hodnoty Kredit aj Neuhr. sú nulové, je možné stravníka vyradiť.
  3. V záložke stravník aktivujte nastavenie Dát. vyrad. Do poľa zadajte dátum, ku ktorému je stravník vyradený z evidencie. (Odporúčame stravníkov vyraďovať vždy ku koncu mesiaca.)
Vyradenie stravníka z evidencie ku dňu 30.6.2014.
Vyradenie stravníka z evidencie.

V aplikácii si môžte napr. vytvoriť skupinu, do ktorej si takýchto vyradených stravníkov budete zaraďovať. Po vyradení stravníka z evidencie, sa tento stravník zobrazuje len v prípade, ak je nastavený mesiac pre zobrazenie v ktorom bol stravník vyradený. Nasledovný mesiac sa už stravník v zozname stravníkov zobrazovať nebude, stáva sa neaktívnym. Vy si však viete zobraziť aj takto vyradených stravníkov, zrušením nastavenia v zozname stravníkov "Zobrazenie len aktívnych stravníkov".

Deaktivovanie filtra pre zobrazovanie aj neaktývnych / vyradených stravníkov.

Filter na zobrazovanie stravníkov ktorí už boli vyradení z evidencie.

 

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard