Stravníci


Okno stravníkov zobrazíte po kliknutí na Stravníci v hlavnom menu (alebo na tlačidlo s písmenom S na nástrojovej lište). V tomto okne je možné vytvárať nových stravníkov alebo upravovať stávajúcich, vytvárať a prideľovať skupiny stravníkov.

Vytvorenie stravníkov

 • Pri prvotnom vytváraní stravníkov je odporúčané vytvoriť si skupiny stravníkov. Prvotne je v aplikácii vytvorená iba jedna skupina Všetci.

Skupiny stravníkov je výhodné vytvárať pre mnoho výhod. Jednou z nich je hromadné prihlasovanie/odhlasovanie stravníkov na/zo stravy. Ďalšou výhodou je jednoduché vyhľadávanie konkrétneho stravníka. 


stravníci

 

 • Novú skupinu stravníkov vytvoríte kliknutím pravým tlačidlom na skupinu, pod ktorou chcete aby sa vytvorila daná skupina a následne kliknete ľavým tlačidlom na Nová. V našom prípade kliknite pravým tlačidlom na Všetci a vytvorte novú skupinu (Nová). Následne zadajte meno skupiny. Odporúčame, aby ste pri návrhu rozloženia skupín dbali na to, aby po zadelení stravníkov do skupín každá skupina mala maximálne 30 stravníkov.


Napríklad: Ak spravujete jedáleň pre 9 ročnú základnú školu, môžete si vytvoriť skupiny: Prvý ročník, Druhý ročník,... a do každej skupiny môžete následne vytvoriť ďalšie skupiny. V skupine Prvý ročník vytvoríte skupiny: 1.A, 1.B, 1.C, ... do ktorých pridelíte jednotlivých stravníkov.

 

vytvorenie-novej-skupiny-stravnikov

Pozor! Na záver vytvárania skupín musíte vytvorené skupiny uložiť. To urobíte kliknutím pravým tlačidlom na ktorúkoľvek skupinu a následným kliknutím ľavým tlačidlom na možnosť Uložiť zmeny. Zmeny je treba uložiť pri akejkoľvek manipulácii so skupinami (aj po vymazávaní skupiny).

 • V pravej časti zobrazeného okna je zoznam stravníkov. Kliknutím na niektorú zo skupín stravníkov sa na mieste, kde bolo napísane Skupina nie je určená zobrazí názov danej skupiny a v tabuľke sa zobrazia iba stravníci patriaci do tejto skupiny.

V prípade, že v zozname skupín stravníkov vidíte červené tlačidlo s písmenom X, a na mieste kde bol nápis Skupina nie je určená vidíte názov niektorej zo skupín, znamená to, že v zozname stravníkov sa Vám budú zobrazovať iba stravníci z tejto skupiny. Tento filter vypnete kliknutím na červené tlačidlo s písmenom X.

 • Nového stravníka vytvoríte kliknutím na tlačidlo Úkony a Nový, alebo kliknutím pravým tlačidlom do zoznamu stravníkov a následne výberom možbosti na Nový.
 • V okne Stravník vyplňte všetky informácie o danom stravníkovi. 
  • Dátum nástupu - zadajte aspoň orientačný dátum nástupu stravníka (približný rok nástupu). Podľa tohto dátumu sa generuje číslo stravníka.
  • Meno, Priezvisko, Ulica - využívajú sa aj pri tlačení poštových poukážok.
  • Mesto, PSČ - predvyplnili sa údaje prevzaté z údajov stravovacieho zariadenia, ale môžete ich zmeniť.
  • - rodné číslo nie je povinný údaj. Je vhodné ho zadať pri stravníkoch využívajúcich príspevok v hmotnej núdzi. Následne bude toto číslo viditeľné na výkaze stravovaných osôb.
  • Kontakt - akýkoľvek kontaktný údaj na stravníka.
  • E-mail / p.m. - emailova adresa stravníka, alebo aj prihlasovacie meno.
  • Karty - v prípade, že využívate terminál pre výdaj stravy môžete kartu priamo načítať zo snímača. Inak toto textové pole nevypĺňajte.
  • Spôsob platby - vyberte spôsob platby.
  • Vek. skup. - vyberte vekovú skupinu, do ktorej patrí daný stravník. Popis vekových skupín nájdete v článku Vekové skupiny.

stravnik
 • Nezabudnite prideliť stravníka do skupiny stravníkov. Zoznam skupín vidíte na pravej strane okna Stravník. Daného stravníka pridelíte do tej skupiny, v ktorej označíte zaškrtávacie políčko. Neodporúčame prideliť jedného stravníka do dvoch rôznych skupín.
 • Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Ak ste vyplnili najpotrebnejšie údaje, zatvorí sa okno Stravník. Údaje o stravníkovi je možné upraviť, alebo doplniť a to dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom na daného stravníka v zozname stravníkov, alebo jedným kliknutím pravým tlačidlom na daného stravníka a následným kliknutím na možnosť Upraviť. Tým sa znovu otvorí okno Stravník, kde môžete vykonať zmeny.

Výkaz stravy, Financie, Súrodenci a Rozšírené

V okne Stravník je možné vidieť (nad dátumom nástupu) záložky: Stravník, Strava, Výkaz stravy, Financie, Súrodenci, Rozšírené a Ext. systémy.

Popis jednotlivých záložiek:

 • Stravník - v záložke je potrebné vyplniť základné informácie o stravníkovi, jeho kontaktné údaje spôsob platby, vekovú skupinu a pod.

 • Strava - základné informácie o financiách stravníka, s akou finančnou hodnotou začínal na začiatku mesiaca, v akej hodnote mal objednanú stravu v danom mesiaci a aký je jeho finančný stav na konci mesiaca. (Daná záložka je dostupná po uložení vyplnených údajov stravníka)

 • Výkaz stravy - výkaz stravy sa stravníkovi generuje po vytvorení Výkazu stravovaných osôb v menu aplikácie v časti "Výkazy". Ďaľšie informácie o Výkaze stravovaných osôb sa dočítate v návode Výkaz stravovaných osôb(Daná záložka je dostupná po uložení vyplnených údajov stravníka) 

 • Financie - môžete stravníkovi vytvárať finančné úhrady. Rovnako sa tu aj nachádza prehľad jednotlivých úhrad.

 • Súrodenci -  v tejto záložke je možné k danému stravníkovi priradiť súrodenca. Takéto priradenie má niekoľko výhod. Jednou z nich je, možnosť vystavovania jedného šeku pre týchto stravníkov. Postup priradenia súrodencov
  • Toto je však nutné zaškrtnúť v záložke Súrodenci daného stravníka zaškrnúť možnosť Úhrady spolu
  • Kliknutím na tlačidlo Pridať, alebo kliknutím pravým tlačidlom do tabuľky a následným kliknutím ľavým tlačidlom na možnosť Pridať môžete vybrať stravníka - súrodenca. 
  • Súrodenca je možné aj odstrániť a to kliknutím na daného súrodenca a následným kliknutím na tlačidlo Odobrať.
 • Rozšírené - môžete stravníkovi pridať, upraviť alebo vymazať kartu kliknutím pravým tlačidlom do zoznamu kódov kariet a následným vybraním možnosti. Zároveň je možné stravníkovi nastaviť novú normu (vekovú skupinu), ktorej zadáte dátum platnosti a od tohto dátumu bude stravníkovi zmenená norma. Novú normu vytvoríte kliknutím pravým tlačidlom do zoznamu noriem v časti Normy a následným kliknutím na možnosť Pridať normu stravníkovi. Podobne môžete normu odobrať. Údaje o banke stravníka je vhodné vyplniť najmä ak má daný stravník nastavený spôsob platby Inkaso.

 • Ext. systémy - definovanie rozšírených nastavení v prípade prepojenie aplikácie s objednávacím terminálom prípadne webovou aplikáciou.

Najčastejšie chyby a vlastnosti okna Stravník

 • Neprihlásenie stravníka na stravu - nesprávne vyplnený dátum nástupu. Nie je možné prihlásiť stravníka na stravu pred týmto dátumom
 • Neprihlásenie stravníka na stravu, pri prihlasovaní celých skupín - stravník nie je pridelený do správnej skupiny stravníkov
 • Nevytlačenie stravníka pri tlači stravovaných osôb - stravník nie je pridelený do správnej skupiny stravníkov
 • Netlačí sa šek pre daného stravníka - zle zadaný spôsob platby
 • Nesprávna cena jedla (celého šeku) - stravník nie je pridelený v správnej vekovej skupine (norme) alebo je pridelený do viacerých skupín stravníkov.

zzz - aktualizovať obrázky.

ttt - dokončiť výkaz stravy, financie.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard