Prvotné vytvorenie stravníkov

Ak prechádzate z ručného evidovania stravníkov (alebo z evidovania iným programom) na aplikáciu iKelp Jedáleň, je nutné vyriešiť prvotné vytvorenie stravníkov.

  1. Prvým krokom pri vytváraní stravníkov je vytvorenie vekových skupín.

Pre bližšie informácie pozrite návod Vekové skupiny.

  1. Aktivujte druhy jedál, ktoré budú evidované v aplikácii.

   Pre bližšie informácie pozrite návod Druhy jedál.

  2. Vytvorte normy pre aktivované vekové skupiny a druhy stravy.

   Pre bližšie informácie pozrite návod Normy.

  3. Vytvorte skupiny stravníkov a následne pridajte všetkých stravníkov. 

   Pre bližšie informácie pozrite návod Stravníci.

   V prípade, že máte k jednotlivým stravníkom evidovaný nedoplatok, alebo preplatok, každému vytvorte finančnú úhradu (v záložke Financie, alebo kliknutím pravým tlačidlom na daného stravníka v zozname stravníkov a následne kliknutím ľavým tlačidlom na možnosť Uhradiť stravu). Pri nedoplatku zadajte zápornú hodnotu finančnej úhrady. Pozor! Je nutné, aby úhrada bola evidovaná k dátumu minulého mesiaca, od ktorého chcete začať používať aplikáciu. To znamená, že ak chcete začať používať aplikáciu iKelp Jedáleň od septembra, je nutné aby dátum tejto úhrady bol v auguste.

   Vytvorenie preplatkov a nedoplatkov popisuje nasledovné video.

   Pozor! Pri následnom prihlásení stravníkov na stravu a tým vytvorením podkladov pre úhradu, alebo šekov, sa vo výslednej sume tejto úhrady automaticky prejavia IBA PREPLATKY!

   To znamená, že ak ma stravník preplatok, bude pri následnom prihlásení na stravu vytvorená úhrada znížená o hodnotu preplatku. V prípade nedoplatku, sa pri následnom prihlásení na stravu vytvorená úhrada automaticky NENAVÝŠI o výšku nedoplatku. Ak chcete aby bola táto úhrada navýšená o nedoplatok, musíte ručne vypísať šek na výslednú sumu.

  4. Na záver je nutné vyrobiť Výkaz stravovaných osôb za minulý mesiac (v našom prípade z predchádzajúceho kroku by to bol august). Kliknite na Výkazy v hlavnom menu a následne na Výkaz stravovaných osôb.

Viac o výkaze stravovaných osôb nájdete v návode Výkaz stravovaných osôb. Prácu s výkazom stravy pri prechode na evidovanie skladu aplikáciou popisuje nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard