Dochádzka stravníkov

Okno Dochádzka stravníkov zobrazíte kliknutím na Jedáleň v hlavnom menu a následne kliknutím na možnosť Dochádzka stravníkov (alebo priamo kliknutím na tlačidlo s písmenom D na nástrojovej lište).

dochadzka-stravnikov

V tomto okne môžete prezerať dochádzku jednotlivých stravníkov, konkrétne kto je na ktorý deň prihlásený na jedlo. Toto okno je rozdelené na dve hlavné časti. V časti Skupiny v ľavej hornej časti okna môžete prepínať zobrazenie skupín podľa vytvorených skupín stravníkov, alebo podľa vekových skupín stravníkov. Podľa toho, ako máte prepnuté zobrazenie skupín stravníkov sú zobrazené jednotlivé skupiny stravníkov. Kliknutím ľavým tlačidlom na ktorúkoľvek skupinu sa v pravej časti v zozname stravníkov zobrazia stravníci, ktorí patria do danej skupiny. Nad zoznamom stravníkov môžete prepínať druh jedla, obdobie, za ktoré chcete zobraziť dochádzku a typ zobrazenia stravníkov. Typ zobrazenia stravníkov je možné vybrať:

 • Áno / Nie strava - zobrazí zaškrtávacie okienka, v ktorých je vidieť, či má stravník objednanú stravu, alebo nie.
 • Čísla jedál - zobrazí čísla objednaných jedál.
 • Množstvá jedál - zobrazí množstva objednaných jedál.

Pri zobrazení Áno / Nie strava v zozname stravníkov vidíte stĺpce, v ktorých sa nachádzajú zaškrtávacie okienka. Stĺpce reprezentujú dni a ak je zaškrtávacie okienko v danom dni zaškrtnuté, značí to že na daný deň má stravník objednaný vybraný druh jedla.

Po kliknutí pravým tlačidlom na ktorúkoľvek skupinu sa zobrazí menu, ktoré aplikuje vybranú možnosť iba na stravníkov v skupine na ktorú ste klikli:

 • Prihlásiť na stravu - prihlásenie danej skupiny na stravu. Viac sa dozviete v návode Prihlasovanie / odhlasovanie stravy.
 • Odhlásiť zo stravy - odhlásenie danej skupiny zo stravy. Viac sa dozviete v návode Prihlasovanie / odhlasovanie stravy.
 • Uzatvoriť objednávky stravy - uzatvorí objednávky stravy za zvolené obdobie a vytvorí podklady pre úhrady a šeky, ale iba v prípade, že nepoužívate automatické uzatvorenie objednávok po prihlásení na stravu, teda nepoužívate platbu vopred. Viac o týchto platbách sa dozviete v návode Platby za stravu.
 • Tlač podkladov k úhrade - vytlačí podklady pre úhrady za zvolené obdobie pre všetkých stravníkov, ktorí majú nastavený spôsob platby na možnosť Úhrada z účtu. Viac o spôsobe platieb sa dozviete v návode Spôsoby platby a Stravníci.
 • Tlač podkladov k úhrade - náhľad -  zobrazí podklady pre úhrady za zvolené obdobie pre všetkých stravníkov, ktorí majú nastavený spôsob platby na možnosť Úhrada z účtu.
 • Tlač príkazu na inkaso - vytlačí príkazy na inkaso za zvolené obdobie pre všetkých stravníkov, ktorí majú nastavený spôsob platby na možnosť Inkaso. Viac o spôsobe platieb sa dozviete v návode Spôsoby platby a Stravníci.
 • Tlač šekov - vytlačí šeky za zvolené obdobie pre všetkých stravníkov, ktorí majú nastavený spôsob platby na možnosť Poštovou poukážkou. Pred prvým tlačením šekov je nutné nastaviť tlačenie šekov v aplikácii. Toto nastavenie nájdete v návode Nastavenie tlače šekov.
 • Tlač plán stravovania - vytlačí plán stravovania všetkých stravníkov za zvolené obdobie. Plán stravovania je tabuľka, v ktorej sú na jednotlivé dni vyznačené počty prihlásených stravníkov z daných skupín, buď vekových alebo skupín stravníkov.
 • Tlač plán stravovania - náhľad - zobrazí plán stravovania všetkých stravníkov za zvolené obdobie.
 • Tlač dochádzka stravníkov - vytlačí dochádzku stravníkov za zvolené obdobie. Dochádzka stravníkov je abecedný zoznam stravníkov z vybranej skupiny s vyznačenými prihlásenými druhmi jedál na zvolené obdobie.
 • Tlač dochádzka stravníkov - náhľad - zobrazí dochádzku stravníkov za zvolené obdobie.
 • Tlač dochádzka stravníkov čistá - vytlačí čistú dochádzku stravníkov. To znamená, že vytlačí abecedný zoznam stravníkov z vybranej skupiny, do ktorého je možné ručne vpisovať dochádzku stravníkov.
 • Tlač dochádzka stravníkov čistá - náhľad - zobrazí čistú dochádzku stravníkov.
 • ďalšie možnosti Nová, Upraviť a Odstrániť slúžia na evidenciu skupín stravníkov. Tieto úpravy však odporúčame vykonávať v okne Stravníci. Viac o okne Stravníci sa dozviete v návode Stravníci.

dochadzka-stravnikov-rclick

Po kliknutí pravým tlačidlom na ktoréhokoľvek stravníka sa zobrazí menu, ktoré aplikuje vybranú možnosť iba na daného stravníka na ktorého ste klikli:

 • Prihlásiť na stravu - prihlásenie daného stravníka na stravu. Viac sa dozviete v návode Prihlasovanie / odhlasovanie stravy.
 • Odhlásiť zo stravy - odhlásenie daného stravníka zo stravy. Viac sa dozviete v návode Prihlasovanie / odhlasovanie stravy.
 • Uzatvoriť objednávky stravy - uzatvorí objednávku stravy za zvolené obdobie a vytvorí podklad pre úhradu alebo šek, ale iba v prípade, že nepoužívate automatické uzatvorenie objednávok po prihlásení na stravu, teda nepoužívate platbu vopred. Viac o týchto platbách sa dozviete v návode Platby za stravu.
 • Zobraziť stravníka - otvorí daného stravníka. Viac o stravníkoch sa dozviete v návode Stravníci.
 • Tlač podkladov k úhrade - vytlačí podklad pre úhrady za zvolené obdobie pre daného stravníka, pričom nezáleží na tom, ako má nastavený spôsob platby.
 • Tlač podkladov k úhrade - náhľad - zobrazí podklad pre úhrady za zvolené obdobie pre daného stravníka, pričom nezáleží na tom, ako má nastavený spôsob platby.
 • Tlač príkazu na inkaso - vytlačí príkaz na inkaso za zvolené obdobie pre daného stravníka, pričom nezáleží na tom, ako má nastavený spôsob platby.
 • Tlač príkazu na inkaso - náhľad - zobrazí príkaz na inkaso za zvolené obdobie pre daného stravníka, pričom nezáleží na tom, ako má nastavený spôsob platby.
 • Tlač šeku - vytlačí šek za zvolené obdobie pre daného stravníka, pričom nezáleží na tom, ako má nastavený spôsob platby. Pred prvým tlačením šekov je nutné nastaviť tlačenie šekov v aplikácii. Toto nastavenie nájdete v návode Nastavenie tlače šekov.
 • Tlač šeku - náhľad - zobrazí šek za zvolené obdobie pre daného stravníka, pričom nezáleží na tom, ako má nastavený spôsob platby. Pred prvým tlačením šekov je nutné nastaviť tlačenie šekov v aplikácii. Toto nastavenie nájdete v návode Nastavenie tlače šekov.
 • Tlač plán stravovania - vytlačí plán stravovania všetkých stravníkov za zvolené obdobie. Plán stravovania je tabuľka, v ktorej sú na jednotlivé dni vyznačené počty prihlásených stravníkov z daných skupín, buď vekových alebo skupín stravníkov.
 • Tlač plán stravovania - náhľad - zobrazí plán stravovania všetkých stravníkov za zvolené obdobie.

dochadzka-stravnikov-stravnik-rclik

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard