Obnovenie skladových kariet po ich vymazaní v aplikácii iKelp Jedáleň

V tomto návode Vám popíšeme postup, ako je možné obnoviť odstránené skladové karty ak došlo k ich vymazaniu a nemáte vytvorenú žiadnu, alebo starú zálohu. Situácia, že sa Vám podarilo skladové karty odstrániť môže nastať len v prípade, že na daných kartách nebol robený žiadny pohyb. Ak bol na skladovú kartu spravený napr. príjem, túto kartu už nie je možné z aplikácie odstrániť ale je možné takúto kartu len deaktivovať.

Pozor, týmto postupom je možné obnoviť len skladové karty ktoré boli vytvorené automaticky aplikáciou, ak boli skladové karty zakladané ručne, tieto sa týmto postupom neobnovia.

Popis scenára

Pracejete v aplikácii a potrebujete vymazať niektorú zo skladových kariet na ktorej nebol robený žiadny pohyb a viete, že s danou kartou nebude v budúcnosti pracovať. Omylom však miesto jednej skladovej karty označíte všetky karty a vymažú sa tak aj tie, na ktorých nebol pohyb no v budúcnosti budete určite pracovať aj s týmito kartami. 

Riešenie situácie

Prvým krokom ak sa v aplikácii niečo podobné stane, je obnova databázy zo zálohy. Tento scenár bližšie opisuje návod Zálohovanie aplikácie (databázy) a obnova zo zálohy v iKelp Jedáleň. Ak však nie je možný krok späť a teda vrátenie dát zo zálohy, je možné spraviť opätovný import kariet. Tento zabezpečí, že sa obnovia len tie karty, ktoré boli vymazané a teda na ktorých nebol robený pohyb a ktoré reálne v aplikácii nefigurujú. Nedôjde k zdvojeniu kariet.

  1. Kliknite na tlačidlo K na nástrojovej lište, alebo otvorte zoznam kariet kliknutím na položku v menu Sklad -> Skladové karty.
  2. V spodnej časti zobrazeného okna kliknite na tlačidlo Úkony.
  3. Z ponuky vyberte možnosť Importovať karty.
  4. V novom okne kliknite na tlačidlo Úkony.
  5. Zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť Aktualizácia skladových kariet.
  6. Vykonanie aktualizácie potvrdíte kliknutím na tlačidlo Ano (angl. Yes).
  7. Pre správne načítanie údajov vypnite a zapnite aplikáciu iKelp Jedáleň.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard