Nie je možné upraviť starší skladový doklad, tlačidlo "Uložiť" je zašednuté

V aplikácii iKelp Jedáleň je možné spätne upravovať skladové doklady ako výdaj a príjem. Vždy by ste ale myslieť na to, že ak upravujete starší doklad je potrebné myslieť aj na neskôr vytvorené doklady prípadne už vytvorené obratové súpisky.

Popis scenára

Spätnou kontrolou skladu ste zistili, že v niektorom stravnom liste potrebujete upraviť množstvo niektorej vydávanej suroviny, prípadne ste spravili chybu pri naskladňovaní tovaru a potrebujete upraviť príjemku.

Riešenie situácie

Na to, aby ste mohli tento doklad upraviť, je potrebné odstrániť všetky obratové súpisky až do doby, keby potrebujete túto zmenu vykonať. Jednotlivé obratové súpisky totiž na seba nadväzujú. To že tlačidlo Uložiť je zašednuté je práve z toho dôvodu, aby ste museli tieto "Obratové súpisky" vytvoriť znovu (a došlo tak k prepočtu jednotlivých prenosov) a vyhli sa tak nezrovnalostiam v sklade. Pozor, pred vykonaním akejkolvek zmeny Vám odporúčame vytvorenie zálohy dát aplikácie.

  1. Kliknite na tlačidlo Výkazy v menu aplikácie a vyberte možnosť Obratové súpisky.
  2. Odstránte obratové súpisky vrátane mesiaca, v ktorom potrebujete na doklade vykonať zmenu. (Obratové súpisky sa vždy odstraňujú od najnovšej, poslednej vytvorenej až po najstaršiu. V tomto prípade nemusíte odstranovať všetky, stačí len po mesiac v ktorom vykonávate zmenu.)
  3. Po odstránení súpisky sa vrátte na doklad a upravte ho.
  4. Zmeny v doklade potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
  5. Pozor, ak došlo k úprave, táto ovplyvňuje aj novšie pohyby, preto je potrebné vykonať tzv. prepočet pohybov.
    1. Označte všetky novšie doklady od toho, v ktorom došlo k zmene pridaním fajky v ľavej časti zoznamu dokladov.
    2. Kliknite do zozamu pravým tlačidlom myši, zobrazí sa Vám ponuka a zo zoznamu vyberte možnosť "Prepočet prenosov označených stravných výdajok".
  6. Vytvorte obratové súpisky za jednotlivé mesiace. (Ako prvú vytvorte obratovú súpisku za mesiac v ktorom došlo k úprave a následne vytvárajte novšie tak, aby posledná obratová súpiska ktorú budete vytvárať bola za aktuálny/predchádzjúci mesiac.)
Prepočet prenosov označených stravných výdajok
Vykonanie prepočtu označených stravných výdajok.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard