Verejné obstarávanie a súhrnný výkaz CPV v aplikácii iKelp Jedáleň

V tomto návode Vám vysvetlíme postup, akým je možné z aplikácie vytlačiť podklad pre klasifikačný systém verejného obstarávania. Metodickú príručku pre obstarávanie potravín si môžete zobraziť kliknutím na odkaz  https://www.minedu.sk/data/att/5219.pdf.

Nastavenia v aplikácii

Aby výkaz pre verejné obstarávanie obsahoval všetky potrebné údaje, je potrebné v aplikácii vykonať príslušné nastavenia a príslušným skladovým kartám doplniť príslušné kódy na základe zaradenia skupín do ktorých jednotlivé položky patria.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard