Naviazanie skladovej karty na surovinu

Skladovú kartu je možné naviazať na viacero surovín. Naviazanie je nutné vykonať pri vytvorení novej skladovej karty, ale je možné naviazať aj existujúce skladové karty. Nadväzovanie je možné vykonať otvorením danej skladovej karty a to kliknutím pravým tlačidlom na danú skladovú kartu v okne Zoznam skladových kariet a následným kliknutím ľavým tlačidlom na možnosť Upraviť, alebo dvojklikom na danú skladovú kartu. Tým sa otvorí okno tejto skladovej karty, kde sa prepnite do záložky Suroviny. Tu je možné vidieť zoznam surovín, ktoré sú naviazané na túto skladovú kartu. Kliknutím pravým tlačidlom do zoznamu surovín sa zobrazí menu, kde následne kliknite ľavým tlačidlom na možnosť Pridať surovinu. Surovinu môžete podobným spôsobom taktiež odobrať kliknutím na možnosť Odobrať surovinu. V prípade, že chcete pridať surovinu sa zobrazí okno Zoznam surovín, kde môžete nájsť tú surovinu, ktorú chcete naviazať a dvojklikom na danú surovinu ju naviažete. Na záver nezabudnite toto okno uložiť.

Viac o zozname skladových kariet sa dozviete v návode Zoznam skladových kariet. Pri vyhľadávaní suroviny v okne Zoznam surovín môžete použiť plnotextové vyhľadávanie, tak že do hornej časti okna Filter napíšete hviezdičku a následne začnete písať surovinu, ktorú hľadáte (napríklad *vlašské).

Priradenie_skladovej_karty_na_surovinu

V prípade, že sa daná surovina nenachádza v zozname surovín, môžete si vytvoriť novú. Kliknutím na tlačidlo Zoznam sa zobrazí zoznam všetkých surovín a tu kliknite na tlačidlo Pridať. Následne zadajte názov suroviny a nezabudnite vyplniť aj mernú jednotku MJ. V tomto zozname surovín môžete taktiež surovinu naviazať na recept, tak ako to je napríklad vidieť surovine Vývar B. Toto naviazanie vykonáte kliknutím na danú surovinu a následne kliknutím na tlačidlo Väzba. Následne vyberte recept, s ktorým chcete surovinu naviazať.

Zoznam_surovin

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard