Alergény

Podľa predpisov a smerníc SR a EU musia byť jedlá obsahujúce alergény označené, tak aby stravníci boli o týchto látkach informovaní. Obsah alergénov v potravinách je nutné analyzovať z etikiet.

Priradenie alergénu ku skladovej karte

V aplikácii je možné alergény priradiť ku konkrétnym skladovým kartám a následne tieto alergény budú viditeľné aj na jedálnom lístku. V nasledujúcich bodoch bude popísane ako postupovať pri príjme tovaru, ktorý obsahuje alergény. Postup je takmer totožný s priradením alergénu priamo skladovým kartám, bez nutnosti príjmu tovaru.

 1. Pri prijímaní tovaru pridajte všetky položky, alebo ak chcete iba priradiť alergény skladovým kartám, otvorte okno Zoznam skladových kariet.

  Viac o príjemkách sa dozviete v návode Príjem tovaru a viac o zozname skladových kariet sa dozviete v návode Zoznam skladových kariet.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na tú položku v príjemke / zozname skladových kariet, ktorej chcete priradiť alergén, a následne kliknite na možnosť Zobraziť skladovú kartu respektíve Upraviť v zozname skladových kariet.  

  Ako ilustračný príklad budeme prijímať vlašské orechy, ktoré obsahujú alergén.

  Prijemka_zobrazit_skladovu_kartu
 3. Následne sa zobrazí okno tejto skladovej karty kde sa prepnite do záložky Alergény. Tu zaškrtnite ten alergén, ktorý obsahuje daná skladová karta. Samozrejme že môžete zaškrtnúť viacej alergénov v prípade, že ich táto karta skutočne obsahuje.

  Aplikácia obsahuje zoznam alergénov, ktoré sú uvedené v zákone, pre ktoré platí povinnosť uvádzať ich na potravinách a jedlách.

  Skladova_karta_alergeny
 4. Následne kliknite na tlačidlo Uložiť. Tým sa alergén nastaví na danej skladovej karte a pri ďalšom príjme tejto skladovej karty už nie je nutné tento alergén znovu priraďovať.

Takýmto spôsobom môžeme skladovým kartám popriraďovať alergény. V ďalšej časti tohto návodu bude popísane ako zobraziť alergény na jedálnom lístku.

Zobrazenie alergénu na jedálnom lístku

Pri pridávaní jedál pri vytváraní jedálneho lístka sa, nad tabuľkou Použité recepty v pravej spodnej časti okna Jedálneho lístka, pridávajú alergény, obsiahnuté v surovinách receptu. Tu môžete kliknúť na dvojitú šípku smerom dolu, pre zobrazenie zoznamu všetkých alergénov a taktiež tu môžete zaškrtávaním pridať, prípadne odobrať jednotlivé alergény pre recept zobrazený na jedálnom lístku. Tieto zmeny alergénov neovplyvnia alergény priradené skladovým kartám.

Jedalny_listok_alergeny

Po uložení je možné alergény vidieť na jedálnom lístku zverejnenom na internete. Podrobný postup zverejnenia jedálneho lístka na internete nájdete v návode Zverejnenie jedálneho lístka na internete.

Jedalny_listok_na_internete_alergeny

Alergény je taktiež možné vidieť na vytlačenom jedálnom lístku.

Vytlaceny_jedalny_listok_alergeny

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard