Parametre spustenia aplikácie

Aplikáciu jedalen.exe je možné spustiť s rôznymi parametrami. V tomto článku budú tieto parametre vymenované a vysvetlené.

Ako príklad si uvedieme parameter "pomoc", ktorý keď použijete, zobrazí sa Vám internetové okno s týmto návodom. Spustenie s parametrom "pomoc" vyzerá takto:

jedalen.exe pomoc

Uvedieme si ešte jeden príklad, kedy je potrebné zadať aj dodatočnú informáciu. Napríklad parameter "bgcolor" ku ktorému je ešte potrebné zadať, akú farbu chceme použiť. Povedzme, že chceme použiť farbu "255,202,149". Spustenie s parametrom "bgcolor" s hodnotou "255,202,149" vyzerá takto:

jedalen.exe bgcolor:255,202,149

Ak je potrebné v hodnote použiť medzeru, potom zapíšeme celý parameter aj s hodnotou do úvodzoviek. Predchádzajúci príklad s hodnotou "255, 202, 149" by vyzeral takto:

jedalen.exe "bgcolor:255, 202, 149"

Viacej parametrov oddeľujeme medzerou. Znak / pred parametrom nie je už povinný.

Zoznam parametrov

ParameterPopis
bgcolor:R,G,B Nastaví farbu pozadia aplikácie na zadanú farbu. Parameter sa používa, aby sa ľahko odlíšila napríklad testovacia databáza. Ikonke, ktorá pustí aplikáciu s testovacou databázou, nastavíte pozadie modré. R, G a B sú čísla červenej, zelenej a modrej. 

Príklad: bgcolor:118,255,224
runas:servicesyn

Aplikácia sa spustí, vykoná synchronizáciu s webovím rozhraním alebo stravovacími terminálmi (podľa nastavenia) a zatvorí sa. Aplikácia nezobrazí žiadne užívateľské okno. Akékoľvek hlásenie aplikácie sa zapisuje do logu udalostí počítača (EventLog).

Príklad: runas:servicesyn

Možnosť voľby vykonanej operácie parametrom "operation" prednastavená hodnota je podľa nastavení aplikácie 

operation:CISLO

Operácia ktorá sa má vykonať po spustení

bez, 22 - robi sa všetko, čo je podľa nastavení povole
1 - vyčítanie webu a terminálov
2 -
naplnenie webu a terminálov
3 - vy
čítajnie webu
4 - naplnenie webu
5 - vyčítanie terminálov
6 - naplnenie terminálov
7 - plná synchronizácia terminálov a webu (aj generovanie úloh)
8 -
vyčítaj a naplň web
9 - vyčítaj a naplň termin
áli
20 - vyčítaj a naplň terminali
 objednávkové a len karty, web

configfile:PATH Spustí aplikáciu s konkrétnym konfiguračným súborom jedalen.xml. Cestu konfiguračného súboru zadáte namiesto slova PATH. 

Príklad: "configfile:\Uziv\Predaj\Janko\jedalen.xml"
configfileusr:PATH Spustí aplikáciu s konkrétnym konfiguračným súborom kelpusr.cfg. Cestu konfiguračného súboru zadáte namiesto slova PATH. 

Príklad: "configfileusr:\Uziv\Predaj\Janko\jedalenusr.xml"
autologon Ak sa použije tento parameter, po spustení aplikácie sa aplikácia okamžite snaží do aplikácie prihlásiť pod kontom aktuálne prihláseného užívateľa. 
  • V nastaveniach musí byť povolené prihlasovanie cez doménu.
  • Užívatelia musia mať zviazané svoje účty v aplikácii s účtami.
 
Inštalácia
install aplikácia vykoná ručne registráciu niektorých potrebných komponentov, toto by malo byť zabezpečené inštaláciou a nie je potrebé jeho použitie v bežnej prevádzke
   
help
pomoc
?
h
Spustí sa aplikácia a zároveň sa spustí internetová stránka s týmto návodom.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard