Zverejnenie jedálneho lístka na internete

Všetci používatelia aplikácie iKelp Jedáleň môžu jedálne lístky uverejňovať na internete zadarmo. Toto uverejňovanie je veľmi jednoduché. Otvorte okno so zoznamom jedálnych lístkov a kliknite pravým tlačidlom na ktorýkoľvek jedálny lístok. Následne kliknite ľavým tlačidlom na možnosť Nahrať lístok na web. Do ďalšieho okna zadajte dátumový rozsah, v ktorom chcete jedálne lístky zverejniť. Pri prvom uverejňovaní jedálnych lístkov si aplikácia môže taktiež vypýtať potvrdenie súhlasu s využívaním online služieb v okne Registrácia aplikácie iKelp Jedáleň. Tu zaškrtnite zaškrtávacie políčko Prajem si využívať online služby a súhlasím s podmienkami ich používania.. Samozrejme by ste si mali tieto podmienky najprv prečítať. Po zaškrtnutí tohto políčka registráciu uložte. V prípade, že ešte nemáte zakúpenú licenciu pre používanie aplikácie iKelp Jedáleň sa Vás aplikácia opýta, či si prajete vytlačiť objednávku s vyplnenými údajmi. Nezávisle na odpovedi sa začne jedálny lístok nahrávať na internet. O úspešnom nahratí jedálneho lístka Vás bude informovať aplikácia.

Jedálny lístok si následne môže ktokoľvek pozrieť na stránke http://jedalen.ikelp.sk , následne kliknutím na mape na daný kraj zobrazíte zoznam jedálni, a potom kliknutím na danú jedáleň zobrazíte jedálny lístok.

Postup uverejnenie jedálneho lístka na internet popisuje tiež nasledovné video.

Besteron VISA, MasterCard