iKelp Jedáleň novinky a zmeny

 • 1 / 2022 - Veková skupina pre dospelé osoby, zamestnancov vhodné pre normovanie navýšené +30% mäsa
 • 3 / 2020 - Výkay stravy, pridané ďalšie rozšírenia a počty pre podklady dotácií
 • 12 / 2019 - Výkay stravy, pridané špeciálne pre podklady dotácií
 • 11 / 2019 - Online stahovanie údajov o prítomnosti stravníkov pre vyhodnocovanie dotácie zo ŠEVT
 • 8 / 2019 - Jedálny lístok na A4 ležato + rozšírené nastavenia automatického generovania textov
 • 8 / 2019 - Pre ZŠ kaucia a minimálna platba stravníka
 • 7 / 2019 - Úpravy pre evidenciu dotovaných jedál pre ZŠ
 • 12 / 2018 - Úpravy pre evidenciu dotovaných jedál pre MŠ
 • 5 / 2018 - Úpravy pre web na splnenie GDPR
 • 3 / 2017 - Výkaz CPV, možnosť tlače výkazu CPV za zvolené obdobie nad obratovými súpiskami
 • 9 / 2016 - Aktualizácia a nové receptúry MSN pre rok 2016/2017
 • 4 / 2016 - Odstránenie málo sa prejavovaných nedostatkov aplikácie v zhľadom na užívateľské údaje
 • 1 / 2016 - Podpora národného formátu výpisu z bánk v XML pre import úhrad od stravníkov
 • 1 / 2016 - Štátne sviatky pre rok 2016 a 2017
 • 8 / 2015 - Nové receptúry MSN pre rok 2015
 • 8 / 2015 - Vypisovanie alergénov za názvom jedla (nastaviteľné slovná a číselná reprezentácia alergénov)
 • 8 / 2015 - Tlač podkladu pre na celý týžden, alebo dátumový rozsah v rámci jedálneho lístka
 • 8 / 2015 - Kópia jedálneho lístka od zadaného dňa doplnená aj pre neSQL verziu

verzia: 2.4.xxx

Highlights Recepty
Recepty a materiálno spotrebné normy 2011
Highlights Ostatné (nezaradené)
Integrované snímače firmy LEGIC
Highlights Ostatné (nezaradené)
Upozorňovanie na dostupnosť novšej verzie aplikácie sprostredníctvom správy na pozadí v aplikácii.
Highlights Ostatné (nezaradené)
Pridaná podpora čipových kariet formátu MIFARE. Tieto karty sú používané napríklad na školské preukazy, pre hromadnú dopravu. (ISIC, EURO26, EM CARD). Je deta možné použiť, ak už užívatelia používajú niektorú z týchto kariet, pre stravovací systém na identifikáciu.
Highlights Ostatné (nezaradené)
Možnosť hromadného prihlásenia / odhlásenia stravníkov podľa nastavení jednotlivých stravníkov s vlastnosťami ako stravovacie zvyklosti, počet jedál, prednastavené jedlo[Viac...]
Highlights Recepty
Pridané nové normy (recepty) - Záväzné materiálno spotrebné normy a receptúry pre školské a vysokoškolské stravovanie z roku 1992
Highlights Úhrady, financie
Možnosť vytvoriť hromadnú úhradu podľa výkazu z banky, pripadne z pošty o zaplatených úhradách, kde sa úhrady pridelia stravníkom podľa variabilného symbolu.[Viac...]
Highlights Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Pri príjme tovaru je možné zadať záruku položiek a následne je možné túto záruku sledovať v zozname skladových kariet.[Viac...]
Highlights Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Ku skladovým kartám je možné priradiť alergény, ktoré sú následne vidieť aj v jedálnych lístkoch.[Viac...]
Detailné informácie o zvyšných úpravách
2.4.070 Novinka Recepty
Aktualizácia receptov a doplnenie stravovacích materiálno spotrebných noriem pre školské jedálne.
2.4.070 Novinka Stravníci
Možnosti použiť poštové poukážky s číslom účtu v tvare IBAN
2.4.070 Novinka
Kontrola správnosti zadania IBAN
2.4.067 Úprava Ostatné (nezaradené)
Pri generovaní textu k popisu jedálneho lístka sa pri nastavení sčítania hmotností sčítavala porcia, mäso aj šťava, upravené na ak je zadaná pri recepte porcia, dá sa porcia inak sa hmotnosť vypočíta sčítaním mäsa a šťavy
2.4.066 Novinka Jedálne lístky
Pri podklade pre varenie pribudla možnosť nastavenia, či tlači popis jedál a prípravu jednotlivých jedál.
2.4.061 Novinka Export / Import
Možnosť pri importe stravnikov z CSV použiť tagy MenoPriezvisko a PriezviskoMeno, aby si meno a priezvisko sam a apliakcia rozdelila na zaklade medzeri. Je podporované aj viac mien a jedno priezvisko
2.4.060 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Pri skladový dokladoch sa kontroluje či v danom období existuje obratová súpiska a nepovolí uloženie nového či úpravu existujúceho skladového dokladu, ak sa dátum vystavenia kryje.
2.4.060 Novinka
Kontrola pri tvorbe obratovej súpisky, či už v danom období nenexistuje, prípadne novšia a zamedzenie vytvorenia viacerých súpisiek v jednom období, aby nevznikali štatistické nezrovnalosti.
2.4.060 Novinka
Kontrola pri tvorbe výkazu stravy, či už v danom období nenexistuje, prípadne novší a zamedzenie vytvorenia viacerých výkazov v jednom období, aby nevznikali štatistické nezrovnalosti.
2.4.059 Úprava Jedálne lístky
Na tlačovom výstupe zobrazenie popisov zo špeiálnych a nestravných dní. Zobrazené sú dni, ktoré sú zahrnuté v rámci platnosti jedálneho lístka.
2.4.058 Novinka
Rozšírené možnosti nastavovania jedálneho lístka pre formátovanie automaticky generovaných textov. S nastavením šabló pre určenie výstupu a prednastavených hodnôt.
2.4.058 Novinka Jedálne lístky
Nové výstupy pre tlač jedálneho lístka vhodné pre ZŠ a MŠ (Základné a materské školy).
2.4.058 Úprava Jedálne lístky
Pri pridávaní jedla do jedálneho lístka sa nový pridá v rámci druhu jedla dané číslo a ak už je tak ďalšie a ak je tak ďalší druh jedla a ak je, tak ďalší deň.
2.4.055 Úprava Stravníci
Pri hromadnom prihlasovaní na stravu, ak nie je zvolené meniť individuálne objednávky stravy, či generovanie zamknutých záznamov, tak ak stravík si urcil stravu dopredu cez terminál či web, jeho objednanie bude pre aplikáciu nemenné a dané dni sa pri hromadnom prihlasovaní preskakujú.
2.4.053 Novinka Ostatné (nezaradené)
Aktualizácia štátnych sviatkov pre rok 2015
2.4.053 Novinka Recepty
Aktualizácia receptov a doplnenie stravovacích materiálno spotrebných noriem pre školské jedálne.
2.4.052 Úprava Ostatné (nezaradené)
Podpora bezkontaktných kariet s ISO14443A a bankových bezkontaktných kariet
2.4.051 Úprava Stravníci
Na stravníkovi bolo omedzené zaradenie len do jednej skupiny, aby nevznikal problém pri výkazoch a s tým súvisiace rozdiely
2.4.050 Novinka Ostatné (nezaradené)
Webová jedáleň - synchronizácia. Webová jedáleň môže zobrazovať informáciu o uhradenosti objednávky. V nastavenia webovej jedálne je možné zobrazovanie uhradenosti objednávky vypnúť.
2.4.048 Úprava Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Upravený výstup výdaja stravy pre názornejšie zobrazenie pri výdaji viacerých dodávok zo suroviny a upravená pozícia výpisu jedál na danej výdajke, aby sa zezobrazoval aj na ďalšej strane opätovne.
2.4.046 Úprava Stravníci
V tlačovom výstupe vyčíslený finančný stav stĺpec (neuhradené + kredit)
2.4.046 Novinka
Aktualizácia sviatkov pre rok 2013
2.4.046 Novinka Financie (banky, pokladne)
Pridané načítanie bankového výpisu do hromadnej úhrady z bank mBank ABO, SLSP HB, UniCredit CSV, Volksbank DLM, Tatrabanka XML, OTP ABO, VUB CDF
2.4.046 Chyba Ostatné (nezaradené)
Pri dosť špecifickom postupe užívateľa pri úprave stromu kategórií sa vedela pokazit hierarchya stromu, kde bol potrebný následne ručný zásah. Situácia bola ošetrená.
2.4.045 Úprava Jedálne lístky
Pridané možnosti nastavenia generovania popisu k jedlám na jedálnom lístku. Nastavenie výpisu vekových skupín a hmotností jedál.
2.4.044 Novinka Ostatné (nezaradené)
Aktualizácia štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja na rok 2012
2.4.043 Novinka Recepty
Aktualizácia receptov, poodstraňované menšie nedostatky a preklepy
2.4.043 Novinka Jedálne lístky
Pre jedálne lístky možnosť nastaviť preddefinovaný predtext a zatext v nastaveniach aplikácie.
2.4.043 Novinka Evidencia dochádzky
V dochádzke stravníkov pribudlo zobrazenie vydaného množstva / odobraného stravníkmi, tiež sumárne hodnoty za deň a mesiac v hlavičke zoznamu ako tretí riadok
2.4.043 Úprava Ostatné (nezaradené)
Pri poliach s dátumom pri použití základných kláves so slovenskou klávesnicou nebolo možné zadať niektoré čísla, nastala zmena v ovládacích skratkách s kombináciou CTRL
2.4.042 Novinka Ostatné (nezaradené)
Pridaná podpora výdajových terminálov s displayom VFD-650 a podporou nového komunikačného protokolu terminálov
2.4.041 Novinka Stravníci
Pri úprave stravníka v záložke financíí sa hľadá aj podľa čísla výdaja objednávky / šeku, je tak možné vyfiltrovať úhrady, ktoré sú viazané na príslušný šek / objednávku
2.4.040 Novinka Recepty
Pridané Materialno spotrebné normy a recepty 2011
2.4.040 Novinka
Možnosť v nastavení aktivovať / deaktivovať knihy receptov obsiahnuté v aplikácii
2.4.036 Novinka Ostatné (nezaradené)
Aktualizácia štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja na rok 2011
2.4.036 Novinka Jedálne lístky
Pri pridávaní jednotlivých receptov do jedla sa recepty automaticky vzostupne číslujú, aby sa zachovalo poradie v akom boli priadané do jedla.
2.4.036 Novinka Ostatné (nezaradené)
Integrované snímače firmy LEGIC
2.4.035 Novinka Ostatné (nezaradené)
Sprístupnenie zverejňovania jedálneho lístka v rámci základnej licencie aplikácie. Možnosť nastavenia v nastaveniach.
2.4.035 Novinka Ostatné (nezaradené)
Upozorňovanie na dostupnosť novšej verzie aplikácie sprostredníctvom správy na pozadí v aplikácii.
2.4.033 Chyba Stravníci
Pri zadávaní dátumu v hromadnom prihlasovaní / odhlasovaní stravníkov ručne cez klávesnicu za špecifických podmienok vedela aplikácia padnúť na nekorektne zadanom dátume. Dalo sa tomuto predísť použitím pravého tlačidla myši na dátume. Chyba bola odstránená.
2.4.033 Úprava Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
V stravnej výdajke bolo zablokovaná možnosť meniť normu a réžiu, je to možné len zmenením nastavenia na pravo od zoznamu. Nakoľko sa stávalo, že sa omylom pri zadávaní počtu stravníkov sa ručne zmenili tieto ceny, čo následne spôsobovalo nezrovnalosti v štatistike a dohľadávanie. Normy pre jednotlivé vekové skupiny je potrebné mať nastavené v nastaveniach noriem a teda nie je potrebné ručne meniť tieto ceny pri výdajke.
2.4.031 Úprava Ostatné (nezaradené)
Úprava zatvárania neuložených formulárov, kde ak formulár nie je možné uložiť má možnosť užívateľ odstrániť nedostatok a následne opakovať uloženie, prípadne zvoliť neuložiť. Napríklad ak je v stravnej výdajke nevyplnené množstvo na niektorej z položiek, tak pri stlačení zatvoriť sa aplikácia spýtala či uložiť, čo nebolo možné keďže položka mala 0 výdaj o čom aplikácia informovala, ale následne sa zatvoril formulár bez uloženia. Zmena je že ostane otvorený a je možnosť upraviť položku.
2.4.031 Úprava Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Upravená tlač stravného listu, aby sa tlačil text jedla aj keď nie sú vyplnený stravníci na stravnej výdajke
2.4.032 Úprava Stravníci
Úprava automatického generovania emailových adries stravníkov pre prihlásenie do internetovej jedálne. Generujú sa viac uživateľskejšie adresy.
2.4.030 Novinka Ostatné (nezaradené)
Aktualizácia receptov, kde boli pridané zatiaľ neschválené nové recepty pre školské jedálne pre rok 2010. V zozname receptov sú pod knihou 2010
2.4.029 Úprava Ostatné (nezaradené)
Zmena v počítaní čísla týždňa, ktoré bolo doteraz, že 1. januára začína týždeň, kde podľa EU a smernic u nás je prvým týždňom ten, ktorý má najmenej 4 dni v novom roku. Toto malo vplyv na určení párneho a nepárneho týždňa. Údaj bol doteraz braný z OS.
2.4.029 Úprava Ostatné (nezaradené)
Pridané štátne sviatky na rok 2010
2.4.028 Novinka Stravníci
V dochádzke stravníkov v menu na pravé na skupiny, ak jedálen používa výdajové termináli, tak je možná tlač v rámci zadaného obdobia nevydané počty stravy ku konkrétnym straníkom
2.4.028 Novinka
Vo výkaze stravníkov ak je nastavené je možné vyvolať nad skupinou funkciu korekcie kreditu stravníka. Určené pre špeciálne prípady.
2.4.025 Novinka Stravníci
V zozname stravníkov bol pridaný filter na nekatívnych stravníkov v pracovnom mesiaci.
2.4.025 Chyba Stravníci
Pri rozšírenom prihlasovaní na stravu sa pri výbere obdobia prihlásili na stravu aj stravníci, ktorí boli vyradení z evidencie. Čo sa prejavilo nezrovnalosťou medzi dochádzkou stravníkov a podkladom pre varenie.
2.4.024 Úprava Stravníci
Doplnená možnosť pridať stravníkovi viacej intervalov vekových skupín pre rovnakú vekovú skupinu. Omedzenie bolo umelé a bolo odstránené. Nakoľko vznikal problém pri stravníkoch s hmotnou núdzou, ak sa im striedala veková skupina.
2.4.023 Chyba Recepty
V zozname surovín nebolo možné odobrať surovinu.
2.4.022 Úprava Ostatné (nezaradené)
Zoznam úloh synchronizácie má novú možnosť nastaviť naraz všetky konfliktné úlohy na "Ignorvané" a všetky ignorované úlohy na "Budú synchronizované".
2.4.022 Chyba Ostatné (nezaradené)
Pri vyčítavaní záznamov z výdajového terminálu sa záznami nevyčítali a zostali v terminále. Chyba bola odstránená a záznamy sa terez vyčítajú v poriadku.
2.4.022 Úprava Ostatné (nezaradené)
Synchronizácia s objednávacím a výdajovým terminálom bola optimalizovaná, aby bola rýchlejšia.
2.4.022 Novinka
Pre bankový účet a pokladňu je možné definovať ďalšie vlastné druhy číselných rád, pre detailnejšie rozdelenie poplatkov
2.4.022 Novinka
V nastaveniach druhov bolo pridané obdobie školský rok pre generovanie čísiel dokladov. Školský rok je obdobie od 1.9 - 31.8 nasledujúceo roku
2.4.022 Novinka
V nastaveniach druhov dokladov, pribudla možnosť úpravy posledného vygenerovaného čísla dokladu pre dane obdobia. Prístup je cez menu na danom druhu.
2.4.022 Úprava Ostatné (nezaradené)
Pri úpravách skupín bolo zmenené, že sa v rámci jednej úrovne skupiny radia podľa ich názvu.
2.4.013 Novinka Ostatné (nezaradené)
Na portále webovej jedálne si stravník môže pozedať ktoré jedlo hradil ktorými dokladmi
2.4.012 Úprava Ostatné (nezaradené)
Úprava chovania vyhľadávania v jednotlivých formulároch, kedy sa za špecifickej situácie stalo, že bol užívateľ mylne informovaný, že nie sú žiadne údaje, pritom boli na pozadí zobrazené. Toto chovanie bolo potlačené.
2.4.012 Úprava Ostatné (nezaradené)
V nastavení noriem bol doplnený filter na vekovú skupinu, kvôli zvýšeniu prehľadnosti ak sa pracuje s väčším počtom vekových skupín
2.4.009 Novinka Ostatné (nezaradené)
Rýchla automatická synchronizácia zmien s webovou jedálňou a objednávkovými terminálmi.
2.4.008 Novinka Ostatné (nezaradené)
Pridané upozorňovanie užívateľa, ak zmení dátum viac ako o 60 dní. Vhodné na predchádzanie preklepov v zadaní dátumov do dokladov. Aplikácia upozorní a užívateľ má možnosť vykonať zmenu, alebo sa späť vrátiť k pôvodnému dátumu.
2.4.008 Novinka Stravníci
Možnosť zakázať na straníkovi prístup k prihlasovaniu a odhlasovaniu stravy. Znamená to, že si stravník bude môcť prezerať údaje, ale nebude sa môcť prihlasovať a odhlasovať samostatne. Vhodné pre špeciálne účely a individuálne dohody.
2.4.007 Novinka Stravníci
V zozname straníkov bol doplnený filter na spôsob platby u stravníkov.
2.4.007 Novinka Stravníci
Pri tlači zoznamu stravníkov bolo do stĺpca Ostatné doplnené číslo účtu stravníka, zobrazí sa len ak je údaj vyplnený na stravníkovi.
2.4.002 Novinka Stravníci
Pri úpravách skupín stravníkov a skladových kariet, nie je potrebné dávať zmeny uložiť aplikácia ich ukladá automaticky pri každej zmene.
2.4.002 Úprava Ostatné (nezaradené)
Pri prihlasovaní do aplikácie pre menu nad databázou pri voľbe Údržba databáze bolo pridané, aby aplikácia vynútila vykonanie reindexácie indexov a údržby údajov.
2.4.001 Chyba Jedálne lístky
Pri veľmi špecifickom nastavení druhov jedál a vekových skupín sa mohlo stať, že pri tlači OVD v problematickej vekovej skupine neboli na výstupe vypočítané hodnoty pri niektorom z druhu jedla. Ak sa táto situácia vyskytla bola hneď odhalená, ostatné číselné hodnoty sú správne, len pre danú vekovú skupinu chýbal započítaný daný druh jedla. Výstup stačí opätovne vytlačiť.
2.3.105 Chyba Financie (banky, pokladne)
Vznikal problém pri odstraňovaní úhrady v zozname, ak bola táto úhrada zviazaná z výkazom stravy, tak po jej odstránení sa nevykonal prepočet uhradenosti tejto úhrady, čo spôsobilo menšiu nekonzistenciu, ktorá sa následne automaticky odstránila pri ďalšej manipulácii s výkazom stravy. Tento čiastočný problém bol odstránený.
2.3.105 Úprava Ostatné (nezaradené)
Pri tlači podkladu pre úhrady stravníkom cez bankový účet, ak má zariadenie dlhšie číslo účtu a v kombinácii s niektorými tlačiarňami sa nevošlo celé číslo účtu. Miesto pre tlač čísla účtu bola rozšírená.
2.3.103 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Bol pridaný filter v zozname skladových kariet na skladové karty, ktoré nemajú naviazané žiadne suroviny z receptov.
2.3.023 Novinka Jedálne lístky
Publikovaný jedálny lístok na webovom portále iKelp Jedáleň si teraz môžete jednoducho zobraziť priamo z aplikácie.
2.3.023 Novinka Stravníci
V histórii záznamov pribudli rôzne filtre, tiež možnosť filtra na nevyúčtované objednávky stravy, kde je možné ich aj hromadne odstrániť, ak je potrebné.
2.3.023 Chyba Úhrady, financie
Aplikácia nepočítala so situaáciou, kde pri odstránení výkazu stravy, kde bol preplatok, ktorý bol už čerpaný na inom výkaze. Následne táto hodnota nebola vrátená stravníkovi do jeho účtu čo sa prejavilo v podobe navýšenia peňažného stavu stravníka. Tento rozdiel bolo potrebné korigovať ručne. Situácia vznikala len pri nesprávnom postupe pri neuvedomení si súvislostí, kde sa jednotlivé výkazy odstraňovali nie v chronologickom postupe, ako boli tvorené. Tento nedostatok aplikácie bol odstránený a aplikácia automaticky sama už správne skoriguje rôzne preplatky a nedoplatky pri rôznych postupoch odstraňovania výkazov.
2.3.001 Úprava Stravníci
V dochdázke stravníkov bolo upravené zobrazenie pri zobraznení Ano/Nie, že ak bol stravník odhlásený z daného dna, tak je zobrazený prázdny stvorček. Doteraz nebolo vidno pri danom zobrazení či bol odhlásený, alebo nebol vobec prihlásený.
2.3.001 Úprava Stravníci
Pri zakladaní nového stravníka sa dátum nástupu stravníka predvyplní na prvý deň aktuálneho mesiaca
2.3.001 Novinka Stravníci
Možnosť nastavenia počtu mesiacov, pre ktoré sa neberú preplatky pri vytváraní nových šekov.
2.3.001 Novinka Financie (banky, pokladne)
Je možné zadávať hromadnú úhradu (napríklad z výpisu z bankového účtu).
2.3.001 Novinka Ostatné (nezaradené)
Po aktualizovaní aplikácie novšou verziou, aplikácia zobrazí informácie o novinkách a zmenách. Tieto údaje boli doteraz dostupné a aj stále sú v Pomoc->História aplikácie. Túto funkcionalitu je možné vypnúť v nastaveniach aplikácie.
2.3.001 Novinka Jedálne lístky
Pre jedálne lístky je možné v nastaveniach druhov pridať ďaľšie číselné rady jedálnych lístkov, kde je tak možné si rozlíšiť číelnú radu napríklad pre lavnú a vedľajšiu činnosť stravovacieho zariadenia
2.3.001 Novinka Recepty
Zozname receptov je možné vytlačiť podklad pre varenie s ručným zadaním počtu ludí pre všetky vekové skupiny.
2.3.001 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Pri prijímaní tovaru je možné zadať koľko dní, alebo do kedy má prjímaná položka záruku. Podľa tejto záruky je možné potom filtrovať položky v skladových kartách.
2.3.001 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Zozname skladových kariet sú pridané nové stĺpce: Počet dní záruky a Záruka do.
2.3.001 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
V zozname skladových kariet sa dajú filtrovať položky, ktorých záruka končí do 5 dní.
2.3.001 Novinka Stravníci
Tlač ručného šeku PPP U aj s dodacou poštou, ktorú ma vyplnenú stravník v záložke Rozšírené.
2.3.001 Novinka Jedálne lístky
Pri tlači podkladov pre varenie v zozname jedálnych lístkov je možné ku každému druhu jedla a každej vekovej skupin aj ručne zadať počet stravníkov.
2.3.001 Novinka Recepty
Pridané nové recepty podľa noriem z roku 1992.
2.3.001 Novinka Jedálne lístky
Pri vytváraní jedálneho lístku sa zobrazie alergény obsiahnuté v surovinách vybraného receptu. Tieto alergény je možné určiť aj ručne.
2.3.001 Novinka Jedálne lístky
Skladovú kartu je možné priradiť k surovine už v skladovej karte, v záložke suroviny.
2.3.001 Novinka Recepty
Recepty je možné zaraďovať do kníh
2.3.001 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Na skladovej karte, v záložke Alergény je možné vybrať, ktoré alergény obsahuje daná surovina.
2.3.001 Novinka Jedálne lístky
Tlač OVD pri jedálných lístkoch je možné aj na označené jedálne lístky. Doteraz sa dal zadať iba dátumový rozsah.

staršie verzie

Highlights Ostatné (nezaradené)
Plná integrácia s výdajovými a objednávacími terminálmi.
Highlights Ostatné (nezaradené)
Plná integrácia s internetovým portálom jedálne.
Highlights Ostatné (nezaradené)
História objednávania sprístupnená všetkým
Highlights Ostatné (nezaradené)
Integrácia vzdialenej pomoci do aplikácie. Možnosť spustenia vzdialenej pomoci priamo z aplikácie. Pre využitie služby je potrebné mať funkčný prístup z daného PC na internet.
Highlights
Podpora výdaja jedál pomocou elektronického terminálu
Highlights
Evidencia vekových skupín
Highlights
Evidencia sviatkov
Highlights
Definovanie číslovania druhov, automatické generovanie čísla podľa prednastavenej masky
Highlights
Evidencia rôznych spôsobov platby
Highlights
Evidencia finančných noriem
Highlights
Zálohovanie údajov pre prípad hardvérového zlyhania
Highlights Stravníci
Výkaz stravovaných osôb
Highlights Úhrady, financie
Evidencia peňažnej pokladne a bankového účtu
Highlights Stravníci
Plánovanie stravy stravníkov, možnosť prihlásiť a odhlásiť stravníka resp. skupinu stravníkov na stravu.
Highlights Jedálne lístky
Evidencia jedálnych lístkov
Highlights Recepty
Evidencia receptov
Highlights Adresár, kontakty
Prehľadná evidencia kontaktov
Highlights Stravníci
Evidencia stravníkov, zaraďovanie stravníkov do skupín
Highlights Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Tvorba mesačného výkazu skladových zásob a pohybov na sklade (mesačná obratová súpiska)
Highlights Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Skladový výdaj s evidenciou stravníkov na výdajke a jedál podľa jedálneho lístka
Highlights Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Skladové príjemky s možnosťou evidovania úhrad či boli uhradené
Highlights Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Evidencia skladových kariet, množstvo na sklade, zaraďovanie do skupín
Informácie o ďalších novinkách a úpravách
2.2.204 Novinka Stravníci
Pri úpravách skupín stravníkov a skladových kariet, nie je potrebné dávať zmeny uložiť aplikácia ich ukladá automaticky pri každej zmene.
2.2.204 Úprava Ostatné (nezaradené)
Pri prihlasovaní do aplikácie pre menu nad databázou pri voľbe Údržba databáze bolo pridané, aby aplikácia vynútila vykonanie reindexácie indexov a údržby údajov.
2.2.203 Chyba Jedálne lístky
Pri veľmi špecifickom nastavení druhov jedál a vekových skupín sa mohlo stať, že pri tlači OVD v problematickej vekovej skupine neboli na výstupe vypočítané hodnoty pri niektorom z druhu jedla. Ak sa táto situácia vyskytla bola hneď odhalená, ostatné číselné hodnoty sú správne, len pre danú vekovú skupinu chýbal započítaný daný druh jedla. Výstup stačí opätovne vytlačiť.
2.2.202 Chyba Financie (banky, pokladne)
Vznikal problém pri odstraňovaní úhrady v zozname, ak bola táto úhrada zviazaná z výkazom stravy, tak po jej odstránení sa nevykonal prepočet uhradenosti tejto úhrady, čo spôsobilo menšiu nekonzistenciu, ktorá sa následne automaticky odstránila pri ďalšej manipulácii s výkazom stravy. Tento čiastočný problém bol odstránený.
2.2.202 Úprava Ostatné (nezaradené)
Pri tlači podkladu pre úhrady stravníkom cez bankový účet, ak má zariadenie dlhšie číslo účtu a v kombinácii s niektorými tlačiarňami sa nevošlo celé číslo účtu. Miesto pre tlač čísla účtu bola rozšírená.
2.2.201 Chyba Úhrady, financie
Aplikácia nepočítala so situaáciou, kde pri odstránení výkazu stravy, kde bol preplatok, ktorý bol už čerpaný na inom výkaze. Následne táto hodnota nebola vrátená stravníkovi do jeho účtu čo sa prejavilo v podobe navýšenia peňažného stavu stravníka. Tento rozdiel bolo potrebné korigovať ručne. Situácia vznikala len pri nesprávnom postupe pri neuvedomení si súvislostí, kde sa jednotlivé výkazy odstraňovali nie v chronologickom postupe, ako boli tvorené. Tento nedostatok aplikácie bol odstránený a aplikácia automaticky sama už správne skoriguje rôzne preplatky a nedoplatky pri rôznych postupoch odstraňovania výkazov.
2.2.199 Úprava Stravníci
Pri zakladaní nového stravníka sa dátum nástupu stravníka predvyplní na prvý deň aktuálneho mesiaca
2.2.199 Novinka Stravníci
Možnosť nastavenia počtu mesiacov, pre ktoré sa neberú preplatky pri vytváraní nových šekov.
2.2.198 Novinka Ostatné (nezaradené)
Po aktualizovaní aplikácie novšou verziou, aplikácia zobrazí informácie o novinkách a zmenách. Tieto údaje boli doteraz dostupné a aj stále sú v Pomoc->História aplikácie. Túto funkcionalitu je možné vypnúť v nastaveniach aplikácie.
2.2.198 Novinka Jedálne lístky
Pre jedálne lístky je možné v nastaveniach druhov pridať ďaľšie číselné rady jedálnych lístkov, kde je tak možné si rozlíšiť číelnú radu napríklad pre lavnú a vedľajšiu činnosť stravovacieho zariadenia
2.2.194 Úprava Jedálne lístky
Jedálny lístok sa na webový portál nahráva na princípe zadania časového rozsahu.
2.2.193 Novinka Stravníci
V editácii stravníka je možné použiť tlačidlo E, ktroré stravníkovi automaticky vygeneruje email.
2.2.193 Novinka
V nastavení webovej jedálne je možné pregenerovať identifikátory stravníkov.
2.2.193 Novinka Jedálne lístky
Zverejňovanie jedálneho lístka na webe http://jedalen.ikelp.sk/ môže program robiť automaticky.
2.2.190 Novinka Stravníci
Možnosť v zozname stravníkov hromadne ostrániť výkazy stravy a ich objednávky. Prístup je cez rozšírené menu. Týmto vzniká možnosť hromadného pregenerovania šekov stravníkoch, ak sa po vytvorení šekov menili normy na stravu.
2.2.186 Novinka Ostatné (nezaradené)
Aktualizácia sviatkov na rok 2009
2.2.184 Novinka Stravníci
V nastaveniach je možné prednastaviť radenie stravníkov podľa priezivska, alebo čísla stravníka pre dochádzku stravníkov, zoznam stravníkov a výkazy stravníkov
2.2.184 Novinka Stravníci
Pridaná kontrola, pri tvorbe výkazu stravníkov, či sú všetky objednávky stravy vyúčtované stravníkovi. Ak nie su, tak aplikácia vypíše prvých 15 objednávok, ktoré nie su vyúčtované a nedovolí vytvoriť výkaz stravníkov, nakoľko by vznikli nezrovnalosti v evidencii.
2.2.184 Úprava Stravníci
Pri výkaze spotrebnej normy bolo zmenené vyhodnocovanie počtu dní stravovania, kde sa doteraz brali v úvahu aj dni v ktorých boli stravníci prihlásení na stravu a následne odhlásení. Zmena je, že musí byť v daný deň aspoň jedna objednávka stravy na to, aby sa daný deň považoval za stravný.
2.2.184 Chyba Stravníci
V dochádzke stravníkov pri evidencii anonymného stravníka s množstvami jedál, napríklad dôchodci v stĺpci norma aplikácia toto množstvo nezapočítavala pre zobrazenie. Problém sa netýka štatistík a výkazov šlo len o zobrazovací problém.
2.2.182 Úprava Jedálne lístky
Ak bola aktívna online jedáleň, tak nebolo možné kompletne odstrániť jedálny lístok, možnosť bola len odsrániť jednotlivé jedlá v danom jedálnom lístku.
2.2.181 Novinka Jedálne lístky
Jedálny lístok - možnosť zverejňovať elektronický jedálny lístok na portále webovej jedálne http://jedalen.ikelp.sk/
2.0.345 Novinka Stravníci
Pri úprave stravníka je možné odstrániť výkaz, ktorý má prenos a tento prenos nie je možné automaticky presunúť späť na iný výkaz. Pozor pre takýto úkon, nakoľko sa stratí informácia o prenose a je potrebná vaša ručná korekcia.
2.2.175 Novinka Stravníci
V zozname stravníkov je možné tlačiť šeky a podklady na úhradu na označených stravníkov. Postup je označiť stravníkov a nasledne cez tlačidlo Úkony vybrať tlačiť označené.
2.0.344 Novinka Recepty
V zozname receptov je možnosť tlačiť zoznam receptov z označených receptov.
2.0.344 Úprava Recepty
Pri výpočte OVD aplikácia sčítavala systémové skupiny podľa ich počtu čo spôsobovalo nepresnosti vo výpočte. Pre nápravu si stačí spraviť opätovný výpočet, ak tieto hodnoty sledujete.
2.0.143 Chyba Financie (banky, pokladne)
V zozname úhrad nešla upraviť voľná úhrada
2.2.150 Novinka Úhrady, financie
Pri uhrádzaní / nahadzovaní úhrad je možné pri dátume úhrady zašrtnúť odpamätanie dátumu, ktorý sa použije pri ďaľšej úhrade. Vhodné pri nahadzovaní väčšieho počtu úhrad.
2.2.150 Novinka Ostatné (nezaradené)
Prepínanie záložiek pomocou klávesových skratiek ALT+1 až ALT+9
2.2.150 Novinka Ostatné (nezaradené)
Bolo do aplikácie doplnené ovládanie pomocou funkčných klávesov F1-F12, prípadne s kombináciou SHIFT, alebo CTRL.
2.2.150 Novinka Stravníci
V zozname stravníkov bol doplnený stĺpec skupina v ktorom sa zobrazuje pri danom stravníkovi prvá skupina do ktorej je zaradený. Tiež je možnosť filtrovať na stravníkov bez skupiny.
2.2.136 Novinka Ostatné (nezaradené)
Možnosť synchronizovať webovú jedáleň
2.2.134 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Vo výkazoch skladu boli dplnené podrobnejšie výkazy s druhmi a s pohybmi.
2.0.336 Novinka Ostatné (nezaradené)
Priamo v dochádzke stravníkov pribudla možnosť zobrazenia čísiel jedál a množstiev jedál, význam má len pri stravovniach, kde sa stravníci stravujú v rôznych počtoch jedál na jedného stravníka
2.0.336 Chyba Stravníci
Pri vytváraní výkazu stravníkov aplikácia nepočítala so vzorcom pre výpočet ceny stravného, čo spôsobovalo nedoplatky u stravníkov u ktorých bolo nastavené, aby sa im niektorý z poplatkov odpočítaval. Pre korekciu stačí odstrániť výkaz za daný mesiac a dať ho znovu vytvoriť.
2.0.336 Úprava Jedálne lístky
Pri talči podkladu pre varenie pri ručnom zadávaní počtu stravníkov je možné zadať počty pre jednotlivé čísla jedlá v danom dni.
2.0.335 Novinka Ostatné (nezaradené)
Pri nastavovaní šeku pridaná možnosť tlače vzorového šeku. Po vytvorení cez tlačitko Vytvor a vytvorení výstupu následne pribudne možnosť, v menu na tlačidle Vytvoriť, Vzorový šek pomocou ktorej možno dať priamo tlačiť šek.
2.0.333 Novinka Ostatné (nezaradené)
Možnosť nastaviť navigáciu na on-line nápovedu v aplikácii. Aplikácia tak vo webovom prehliadači zobrazí aktuálnu nápovedu k danej časti aplikácie.
2.0.330 Úprava Stravníci
Ošetrený prípad kedy sa hromadne prihlasuje na stravu a obsahom prihlásenia sú rôzne vekové skupiny, tak aby aplikácia neprihlasovala stravníkov na druhy stravy, ktoré nemajú nastavené
2.2.120 Novinka Stravníci
Doplnené do aplikácie možnosť spravovania webových kônt, tlače, úpravy, možnosť tak vytvarania súrodencov a na webovej jedálni tak jedným prístupom pristupovať k súrodencom
2.2.120 Novinka Stravníci
Ak stravník má súrodenca a sú zviazaný, je možné následne tlačiť spoločné podklady pre úhrady, ak je nastavené
2.0.326 Úprava Jedálne lístky
Možnosť nastaviť či pri tlači podkladu pre varenie sa má na konci uvádzať celkový sumár surovín z jednotlivých receptov. Vhodné ako podklad pre výdaj zo skladu
2.0.326 Chyba Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Vznikal problém pri dodatočnej úprave ceny dodávky, ak už existovali z nej výdaje, tak po uložení následne nesedelo skladové množstvo o výdaje z danej dodávky. Vyskytne sa ojedinele a aktualizacia automaticky opravuje údaje, ak vznikol popísaný problém.
2.0.326 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Možnosť určiť s rôznych nastaveniach, či pre stravnú výdajku pri výbere položiek pomocou automatiky vyberať jednotlivé položky jednotlivo podľa receptov, alebo kumulovane za všetky recepty
2.0.326 Chyba Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Pri tlači plánu stravovania, ak bolo viacej ako je štandartne vekových skupín rôznych vekových skupín, tak pri vyčíslovaní systémových vekových skupín niektoré neskumuloval a bolo treba tak vykonať ručne. Objavuje sa ojedinele pri veľkých prevádzkach
2.0.319 Novinka Stravníci
V dochádzke stravníkov je možné tlačiť po skupinách čistú, alebo podľa prihlásenia dochádzku stravníkov.
2.0.319 Novinka Recepty
Aktualizácia receptov
2.0.327 Novinka Úhrady, financie
Nastaviteľné či sa majú tlačiť príjmové pokladničné doklady dva, alebo tri na jednu A4
2.0.314 Novinka Jedálne lístky
Pri zostavovaní jedálneho lístka je možné určiť poradie použitých receptov a podľa poradia sú následne generované aj texty jedál
2.0.314 Novinka Úhrady, financie
Doplnená možnosť tlače poštovej poukážky na čistý šek s nepredtlačenými údajmi, kde je možné chýbajúce údaje nastaviť v aplikácii aby boli tlačené priamo s ostatnými údajmi na šeku. Tlač šekov je radená podľa skupiny a priazviska.
2.0.314 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Pri tvorbe skladovej obratovej súpisky sa prenos z minulého mesiaca uchováva a zobrazuje vo zvlášť stĺpci ako prenos / počiatok kvoli prehľadnosti pri evidencii. Táto úprava sa týka aj výstupu obratovej súpisky.
2.0.314 Chyba Ostatné (nezaradené)
Pri zonačovaní záznamov hromadným spôsobom sa kontextové menu správalo niekedy pre užívateľa divne.
2.1.001 Novinka Stravníci
V zozname stravníkov je možné prihlasovať a odhlasovať označených stravníkov. Daná možnosť v menu sa zobrazí iba ak užívateľ stojí v zozname stravníkov na označenom stravníkovi.
2.0.314 Novinka Jedálne lístky
Pri tvorbe jedálneho lístka je možné určiť poradie receptov, čo ovplyvňuje následne názov a popis jedálneho lístka v danom poradí. Je tak možné jednoduchšie určiť poradie polievka, jedlo, príloha.
2.0.308 Chyba Jedálne lístky
Nebolo možné ručne nastaviť dátumový rozsah jedálneho lístka, tento sa vypočítaval vždy automaticky zo zadaných jedál. Informácia bola len informatívna.
2.0.313 Chyba Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Pri tlači zoznamu skladových kariet sa na výstupe tlačili skladové karty náhodne, upravené aby sa radili podľa ich kódu a následne názvu skladovej karty
2.0.313 Novinka Ostatné (nezaradené)
Možnosť nastavenia či má aplikácia automaticky uhrádzať stravné objednávky pri uzatváraní volných objednávok
2.0.313 Novinka Úhrady, financie
Pridaná možnosť automatického spracovania úhrad v zozname stravníkov, ktorá v danom pracovnom mesiaci vysporiada a naviaže voľné úhrady na jednotlivé objednávky stravy.
2.0.313 Novinka Ostatné (nezaradené)
Pridané strojové poštové poukázky a poukážky s euro menou, ktoré budú platné od 1.1.2009
2.0.312 Úprava Ostatné (nezaradené)
Upravený registračný formulár s možnosťou priameho vyplenia objednávky licencie.
2.0.311 Chyba Jedálne lístky
Pri úprave jedálneho lístku sa nesprávne pri kontrole jedál v daný deň brali v úvahu už aj odstránené jedlá čo spôsobovalo mylnú informáciu o výskyte rovnakých druhov jedál v danom jedálnom lístku. Možnosť obídenia problému bol vykonanie úkonov na dva kroky.
2.0.311 Novinka Ostatné (nezaradené)
Pri prihlasovaní bola pridaná možnosť zmeniť adresár s databázami. Ide o servisnú funkcionalitu a za bežných prevádzkových podmienok by namal byť dôvod na jej použitie.
2.0.310 Chyba Ostatné (nezaradené)
V nastavení nebolo možné zmeniť prednastavený vzorec pre výpočet ceny stravných objednávok
2.0.310 Úprava Stravníci
Pri úprave stravníka sa zobrazenie ceny voľných objednávok zobrazuje len pri navolení neuzatvárania objednávok v nastavení aplikácie. Upravené kôli prehladnosti.
2.0.310 Novinka Úhrady, financie
Podľa typu úhrady dokladu aplikácia predvypĺňa výber druhu pre úhradu platby
2.0.309 Chyba Stravníci
Pri úprave stravníka aplikácia nezapočítavala do aktuálneho stavu stravníkovho účtu prenosy jednotlivých objednávok stravy. Toto malo vplyv len na informatívne zobrazenie, štatistiky ako také sú správne
2.0.308 Chyba Stravníci
Pri odstraňovaní skupiny stravníkov aplikácia nevypisovala počet naviazaných stravníkov na skupinu.
2.0.308 Novinka Stravníci
Pri zobrazení stravníka v zozame stravných objednávok je možné ak má stravní voľné úhrady využiť automatické uhradenie (zviazanie) danej objednávky
2.0.308 Úprava Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Skladové tlačové výstupy a stravní list boli upravené pre prehľadnejšiu tlač položiek na výstupe
2.0.308 Chyba Stravníci
Stravnik, ak bol aktivny jeden druh sposobu uhrady, tak sa nedal zalozit stravnik
2.0.308 Úprava Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Po založení skladovej karty sa zoznam skladových kariet znovunačíta a presunie na novú kartu
2.0.308 Novinka Stravníci
Na výstupe pre poklad pre úhradu pre stravníkov bolo doplnené zobrazenie hodnoty v EUR podľa aktuálnej platnej legislatívy. Duálne zobrazenie
2.0.306 Novinka
V nastaveniach druhov jedál je možné si vytvoriť ďaľšie druhy jedál. Vhodné, ak je potrebné evidovať napríklad dva druhy obedov. Jeden pre deti a druhý pre zamestnancov.
2.0.306 Novinka
V nastaveniach skladových druhov pribudla možnosť vytvorenia si viacerých druhov pre skladové doklady. Skladový príjem, výdaj a stravný list.
2.0.306 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Doplnený druh dokladu skladová výdajka, vhodná pre inventúry a korekciu skladu. Prístup je cez hlavné menu Sklad->Výdaj
2.0.306 Úprava Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Pri tlači zoznamu skladových dokladov bolo doplnené skupinovanie dokladov podľa druhov tlačených dokladov a ich medzisúčet
2.0.305 Novinka Úhrady, financie
Pri úprave úhrady na stravníkovy je možné dodatočne zviazať úhradu s neuhradenou objednávkou stravy pre prehľadnejšiu evidenciu
2.0.305 Úprava Úhrady, financie
Pri zadávaní úhrad za stravu bolo odstránené omedzenie maximálne úhrady viazanej so stravou. Teraz je možné uhradiť väčšiu sumu ako je súčet sumy za neuhradenie stravy a vznikne tak prípadný preplatok.
2.0.305 Úprava Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Pri tvorbe stravnej výdajky a využívaní ručného zadania počtu stravníkov aplikácia vyberie jednotlivé vekové skupiny stravníkov len tie u ktorých je v dátume výdajky nenulová norma (predpis)
2.0.305 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Do analýly obratových súpisiek pribudol tlačový výstup súhrnu obratových súpisiek. Po zadaní obdobia aplikácia vytlačí súhrn obratových súpisiek v zadanom období
2.0.305 Úprava Stravníci
Pri prihlasovaní / odhlasovaní stravníkov na stravu aplikácia ponúka len tie druhy jedál, ktoré je možné pre objednávanú skupinu či jednotlivca podľa nastavenia noriem a vekových skupín objednať.
2.0.305 Novinka Stravníci
V analýze stravníkov pribudol výstup súhrnu kde za dané odobie aplikácia vytlačí súhrnné informácie k jednotlivým mesačným výkazom
2.0.304 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Do výkazu obratovej súpisky je pridané v celkovom sumáre hodnota skladu na počiatku mesiaca, teda prenos.
2.0.304 Novinka Stravníci
Vo výkaze stravníkov bol doplnený celkový súčet vydaných obedov za skupinu
2.0.304 Novinka Stravníci
Vo výkaze stravníkov v celkovom sumáre boli dplnené celkové preplatky a nedoplatky ako informatívny výpočet
2.0.304 Novinka Stravníci
Doplnená možnosť tlačiť stravníkom skrátené poštové peňažné poukazy U priamo z aplikácie
2.0.304 Chyba Recepty
Recepty, zoznam, nevykonal sa refresh po pridani nove receptu pripadne uprave kodu, odstranene
2.0.304 FAQ (Často kladené otázky) Stravníci
Ako riešiť počiatky preplatkov / nedoplatkov u stravníkov?
2.0.304 FAQ (Často kladené otázky) Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Ako riešiť počiatoky stavov skladových kariet (počiatok skladu)?
2.0.304 Novinka Jedálne lístky
Možnosť ovplyvnenia automatickej tvorby popisu jedla pri úprave jedálneho lístka.
2.0.304 Novinka Jedálne lístky
V zozname jedálnych lístkov pribudla možnosť kontroly odporúčaných výživových dávok (OVD)
2.0.304 Novinka Jedálne lístky
Doplnená možnosť ručného zadania počtu stravníkov jednotlivých vekových skupín pri tlači podkladu pre varenie.
2.0.302 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Pri vytváraní / úprave príjemky je možné zadávať na príjmaných položkách cenu za položku, kde si aplikácia jednotkovúcenu za položku automaticky dopočíta.
2.0.302 Chyba Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Odstránený problém pri ručnom výbere stravníkov do výdajky, kde pri novonainštalovanej aplikácii sa nevyberali.
2.0.299 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Vo výstupe nad označenými skladovými výdajmi stravy boli doplnené sumárne informácie o celkovej norne, skutočných nákladoch a prenosy
2.0.300 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Problém pri obratovej súpiske s výpočtom celkovej sumy prijmu a výdaja, kde pri niektorých položkách sa zdvojnásobovali ceny. Množstvá a zásoba tiež prenos z predchádzajúceho mesiaca sú v poriadku.
2.0.299 Novinka Stravníci
Doplenný výstup v analýze stravníkov. Zoznam stravníkov, ktorý majú za dané obdobie nedoplatky
2.0.299 Novinka Recepty
Aktualizácia receptov
2.0.299 Novinka Recepty
Jednoduchší výber surovín zo zoznamu pri pridávaní potraviny do receptu
2.1.001 Novinka Stravníci
V záložke Rozšírené v stravníkovi možno nastavovať podrobne jednotlivé intervali priradenia vekovej skupiny pre dané obdobie stravníka. Zachovaná je jednoduchosť v záložke Stravník
2.1.001 Novinka Stravníci
Možnosť stravníkovi nastaviť číslo jedla, ktoré sa mu bude objednávať pri atumatickom objednávaní na stravu
2.1.001 Novinka Stravníci
Možnosť stravníkovi nastaviť počet jedál ktoré sa bude objednávať stravníkovi pri automatickom prihlasovaní na stravu
2.1.001 Novinka Stravníci
Možnosť stravníkovi nastaviť maximálny počet jedál ktoré si môže stravník objednávať cez stravný terminál prípadne cez webové rozhranie
2.1.001 Novinka Stravníci
Možnosť stravníkovi nastaviť dni v ktorých sa štandartne stravuje. Jednotlivé dni v týždni a prípadne párny a nepárny týžden. Maska stravovania sa používa pri automatickom prihlasovaní na stravu
2.1.001 Novinka Stravníci
Možnosť stravníkovi vyplniť jeho účet a kód banky, ktorý sa následne využíva pri podkladoch pri tlači / exporte inkasa, ak má nastavený spôsob úhrady inkasom
2.1.001 Novinka Stravníci
Možnosť stravníkovi priradiť viac stravovacích kariet
2.0.291 Úprava Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Doplnený tlačový výstup Výkaz spotrebnej normy vo výdajkách
2.0.290 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Pri automatickom výbere množstva na jednotlivých dodávkach na položke berie aplikácia v úvahu aj už výdaje na rovnakej položke v rámci daného dokladu a vyberá zvyšné dodávky
2.0.290 Novinka Jedálne lístky
V zozname jedálnych lístkov pribudla možnosť tlače podkladu pre varenie, kde na výstupe sú podľa vybraného dňa zobrazené jednotlivé jedlá k nim potrebné recepty spolu s množstvo pri jednotlivých surovynách a počtom stravníkov prihlásených na dané jedlo z evidencie stravníkov
Write by Author / Vytvorené by

verzia: 2.4.xxx

Highlights Recepty
Recepty a materiálno spotrebné normy 2011
Highlights Ostatné (nezaradené)
Integrované snímače firmy LEGIC
Highlights Ostatné (nezaradené)
Upozorňovanie na dostupnosť novšej verzie aplikácie sprostredníctvom správy na pozadí v aplikácii.
Highlights Ostatné (nezaradené)
Pridaná podpora čipových kariet formátu MIFARE. Tieto karty sú používané napríklad na školské preukazy, pre hromadnú dopravu. (ISIC, EURO26, EM CARD). Je deta možné použiť, ak už užívatelia používajú niektorú z týchto kariet, pre stravovací systém na identifikáciu.
Highlights Ostatné (nezaradené)
Možnosť hromadného prihlásenia / odhlásenia stravníkov podľa nastavení jednotlivých stravníkov s vlastnosťami ako stravovacie zvyklosti, počet jedál, prednastavené jedlo[Viac...]
Highlights Recepty
Pridané nové normy (recepty) - Záväzné materiálno spotrebné normy a receptúry pre školské a vysokoškolské stravovanie z roku 1992
Highlights Úhrady, financie
Možnosť vytvoriť hromadnú úhradu podľa výkazu z banky, pripadne z pošty o zaplatených úhradách, kde sa úhrady pridelia stravníkom podľa variabilného symbolu.[Viac...]
Highlights Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Pri príjme tovaru je možné zadať záruku položiek a následne je možné túto záruku sledovať v zozname skladových kariet.[Viac...]
Highlights Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Ku skladovým kartám je možné priradiť alergény, ktoré sú následne vidieť aj v jedálnych lístkoch.[Viac...]
Detailné informácie o zvyšných úpravách
2.4.070 Novinka Recepty
Aktualizácia receptov a doplnenie stravovacích materiálno spotrebných noriem pre školské jedálne.
2.4.070 Novinka Stravníci
Možnosti použiť poštové poukážky s číslom účtu v tvare IBAN
2.4.070 Novinka
Kontrola správnosti zadania IBAN
2.4.067 Úprava Ostatné (nezaradené)
Pri generovaní textu k popisu jedálneho lístka sa pri nastavení sčítania hmotností sčítavala porcia, mäso aj šťava, upravené na ak je zadaná pri recepte porcia, dá sa porcia inak sa hmotnosť vypočíta sčítaním mäsa a šťavy
2.4.066 Novinka Jedálne lístky
Pri podklade pre varenie pribudla možnosť nastavenia, či tlači popis jedál a prípravu jednotlivých jedál.
2.4.061 Novinka Export / Import
Možnosť pri importe stravnikov z CSV použiť tagy MenoPriezvisko a PriezviskoMeno, aby si meno a priezvisko sam a apliakcia rozdelila na zaklade medzeri. Je podporované aj viac mien a jedno priezvisko
2.4.060 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Pri skladový dokladoch sa kontroluje či v danom období existuje obratová súpiska a nepovolí uloženie nového či úpravu existujúceho skladového dokladu, ak sa dátum vystavenia kryje.
2.4.060 Novinka
Kontrola pri tvorbe obratovej súpisky, či už v danom období nenexistuje, prípadne novšia a zamedzenie vytvorenia viacerých súpisiek v jednom období, aby nevznikali štatistické nezrovnalosti.
2.4.060 Novinka
Kontrola pri tvorbe výkazu stravy, či už v danom období nenexistuje, prípadne novší a zamedzenie vytvorenia viacerých výkazov v jednom období, aby nevznikali štatistické nezrovnalosti.
2.4.059 Úprava Jedálne lístky
Na tlačovom výstupe zobrazenie popisov zo špeiálnych a nestravných dní. Zobrazené sú dni, ktoré sú zahrnuté v rámci platnosti jedálneho lístka.
2.4.058 Novinka
Rozšírené možnosti nastavovania jedálneho lístka pre formátovanie automaticky generovaných textov. S nastavením šabló pre určenie výstupu a prednastavených hodnôt.
2.4.058 Novinka Jedálne lístky
Nové výstupy pre tlač jedálneho lístka vhodné pre ZŠ a MŠ (Základné a materské školy).
2.4.058 Úprava Jedálne lístky
Pri pridávaní jedla do jedálneho lístka sa nový pridá v rámci druhu jedla dané číslo a ak už je tak ďalšie a ak je tak ďalší druh jedla a ak je, tak ďalší deň.
2.4.055 Úprava Stravníci
Pri hromadnom prihlasovaní na stravu, ak nie je zvolené meniť individuálne objednávky stravy, či generovanie zamknutých záznamov, tak ak stravík si urcil stravu dopredu cez terminál či web, jeho objednanie bude pre aplikáciu nemenné a dané dni sa pri hromadnom prihlasovaní preskakujú.
2.4.053 Novinka Ostatné (nezaradené)
Aktualizácia štátnych sviatkov pre rok 2015
2.4.053 Novinka Recepty
Aktualizácia receptov a doplnenie stravovacích materiálno spotrebných noriem pre školské jedálne.
2.4.052 Úprava Ostatné (nezaradené)
Podpora bezkontaktných kariet s ISO14443A a bankových bezkontaktných kariet
2.4.051 Úprava Stravníci
Na stravníkovi bolo omedzené zaradenie len do jednej skupiny, aby nevznikal problém pri výkazoch a s tým súvisiace rozdiely
2.4.050 Novinka Ostatné (nezaradené)
Webová jedáleň - synchronizácia. Webová jedáleň môže zobrazovať informáciu o uhradenosti objednávky. V nastavenia webovej jedálne je možné zobrazovanie uhradenosti objednávky vypnúť.
2.4.048 Úprava Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Upravený výstup výdaja stravy pre názornejšie zobrazenie pri výdaji viacerých dodávok zo suroviny a upravená pozícia výpisu jedál na danej výdajke, aby sa zezobrazoval aj na ďalšej strane opätovne.
2.4.046 Úprava Stravníci
V tlačovom výstupe vyčíslený finančný stav stĺpec (neuhradené + kredit)
2.4.046 Novinka
Aktualizácia sviatkov pre rok 2013
2.4.046 Novinka Financie (banky, pokladne)
Pridané načítanie bankového výpisu do hromadnej úhrady z bank mBank ABO, SLSP HB, UniCredit CSV, Volksbank DLM, Tatrabanka XML, OTP ABO, VUB CDF
2.4.046 Chyba Ostatné (nezaradené)
Pri dosť špecifickom postupe užívateľa pri úprave stromu kategórií sa vedela pokazit hierarchya stromu, kde bol potrebný následne ručný zásah. Situácia bola ošetrená.
2.4.045 Úprava Jedálne lístky
Pridané možnosti nastavenia generovania popisu k jedlám na jedálnom lístku. Nastavenie výpisu vekových skupín a hmotností jedál.
2.4.044 Novinka Ostatné (nezaradené)
Aktualizácia štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja na rok 2012
2.4.043 Novinka Recepty
Aktualizácia receptov, poodstraňované menšie nedostatky a preklepy
2.4.043 Novinka Jedálne lístky
Pre jedálne lístky možnosť nastaviť preddefinovaný predtext a zatext v nastaveniach aplikácie.
2.4.043 Novinka Evidencia dochádzky
V dochádzke stravníkov pribudlo zobrazenie vydaného množstva / odobraného stravníkmi, tiež sumárne hodnoty za deň a mesiac v hlavičke zoznamu ako tretí riadok
2.4.043 Úprava Ostatné (nezaradené)
Pri poliach s dátumom pri použití základných kláves so slovenskou klávesnicou nebolo možné zadať niektoré čísla, nastala zmena v ovládacích skratkách s kombináciou CTRL
2.4.042 Novinka Ostatné (nezaradené)
Pridaná podpora výdajových terminálov s displayom VFD-650 a podporou nového komunikačného protokolu terminálov
2.4.041 Novinka Stravníci
Pri úprave stravníka v záložke financíí sa hľadá aj podľa čísla výdaja objednávky / šeku, je tak možné vyfiltrovať úhrady, ktoré sú viazané na príslušný šek / objednávku
2.4.040 Novinka Recepty
Pridané Materialno spotrebné normy a recepty 2011
2.4.040 Novinka
Možnosť v nastavení aktivovať / deaktivovať knihy receptov obsiahnuté v aplikácii
2.4.036 Novinka Ostatné (nezaradené)
Aktualizácia štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja na rok 2011
2.4.036 Novinka Jedálne lístky
Pri pridávaní jednotlivých receptov do jedla sa recepty automaticky vzostupne číslujú, aby sa zachovalo poradie v akom boli priadané do jedla.
2.4.036 Novinka Ostatné (nezaradené)
Integrované snímače firmy LEGIC
2.4.035 Novinka Ostatné (nezaradené)
Sprístupnenie zverejňovania jedálneho lístka v rámci základnej licencie aplikácie. Možnosť nastavenia v nastaveniach.
2.4.035 Novinka Ostatné (nezaradené)
Upozorňovanie na dostupnosť novšej verzie aplikácie sprostredníctvom správy na pozadí v aplikácii.
2.4.033 Chyba Stravníci
Pri zadávaní dátumu v hromadnom prihlasovaní / odhlasovaní stravníkov ručne cez klávesnicu za špecifických podmienok vedela aplikácia padnúť na nekorektne zadanom dátume. Dalo sa tomuto predísť použitím pravého tlačidla myši na dátume. Chyba bola odstránená.
2.4.033 Úprava Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
V stravnej výdajke bolo zablokovaná možnosť meniť normu a réžiu, je to možné len zmenením nastavenia na pravo od zoznamu. Nakoľko sa stávalo, že sa omylom pri zadávaní počtu stravníkov sa ručne zmenili tieto ceny, čo následne spôsobovalo nezrovnalosti v štatistike a dohľadávanie. Normy pre jednotlivé vekové skupiny je potrebné mať nastavené v nastaveniach noriem a teda nie je potrebné ručne meniť tieto ceny pri výdajke.
2.4.031 Úprava Ostatné (nezaradené)
Úprava zatvárania neuložených formulárov, kde ak formulár nie je možné uložiť má možnosť užívateľ odstrániť nedostatok a následne opakovať uloženie, prípadne zvoliť neuložiť. Napríklad ak je v stravnej výdajke nevyplnené množstvo na niektorej z položiek, tak pri stlačení zatvoriť sa aplikácia spýtala či uložiť, čo nebolo možné keďže položka mala 0 výdaj o čom aplikácia informovala, ale následne sa zatvoril formulár bez uloženia. Zmena je že ostane otvorený a je možnosť upraviť položku.
2.4.031 Úprava Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Upravená tlač stravného listu, aby sa tlačil text jedla aj keď nie sú vyplnený stravníci na stravnej výdajke
2.4.032 Úprava Stravníci
Úprava automatického generovania emailových adries stravníkov pre prihlásenie do internetovej jedálne. Generujú sa viac uživateľskejšie adresy.
2.4.030 Novinka Ostatné (nezaradené)
Aktualizácia receptov, kde boli pridané zatiaľ neschválené nové recepty pre školské jedálne pre rok 2010. V zozname receptov sú pod knihou 2010
2.4.029 Úprava Ostatné (nezaradené)
Zmena v počítaní čísla týždňa, ktoré bolo doteraz, že 1. januára začína týždeň, kde podľa EU a smernic u nás je prvým týždňom ten, ktorý má najmenej 4 dni v novom roku. Toto malo vplyv na určení párneho a nepárneho týždňa. Údaj bol doteraz braný z OS.
2.4.029 Úprava Ostatné (nezaradené)
Pridané štátne sviatky na rok 2010
2.4.028 Novinka Stravníci
V dochádzke stravníkov v menu na pravé na skupiny, ak jedálen používa výdajové termináli, tak je možná tlač v rámci zadaného obdobia nevydané počty stravy ku konkrétnym straníkom
2.4.028 Novinka
Vo výkaze stravníkov ak je nastavené je možné vyvolať nad skupinou funkciu korekcie kreditu stravníka. Určené pre špeciálne prípady.
2.4.025 Novinka Stravníci
V zozname stravníkov bol pridaný filter na nekatívnych stravníkov v pracovnom mesiaci.
2.4.025 Chyba Stravníci
Pri rozšírenom prihlasovaní na stravu sa pri výbere obdobia prihlásili na stravu aj stravníci, ktorí boli vyradení z evidencie. Čo sa prejavilo nezrovnalosťou medzi dochádzkou stravníkov a podkladom pre varenie.
2.4.024 Úprava Stravníci
Doplnená možnosť pridať stravníkovi viacej intervalov vekových skupín pre rovnakú vekovú skupinu. Omedzenie bolo umelé a bolo odstránené. Nakoľko vznikal problém pri stravníkoch s hmotnou núdzou, ak sa im striedala veková skupina.
2.4.023 Chyba Recepty
V zozname surovín nebolo možné odobrať surovinu.
2.4.022 Úprava Ostatné (nezaradené)
Zoznam úloh synchronizácie má novú možnosť nastaviť naraz všetky konfliktné úlohy na "Ignorvané" a všetky ignorované úlohy na "Budú synchronizované".
2.4.022 Chyba Ostatné (nezaradené)
Pri vyčítavaní záznamov z výdajového terminálu sa záznami nevyčítali a zostali v terminále. Chyba bola odstránená a záznamy sa terez vyčítajú v poriadku.
2.4.022 Úprava Ostatné (nezaradené)
Synchronizácia s objednávacím a výdajovým terminálom bola optimalizovaná, aby bola rýchlejšia.
2.4.022 Novinka
Pre bankový účet a pokladňu je možné definovať ďalšie vlastné druhy číselných rád, pre detailnejšie rozdelenie poplatkov
2.4.022 Novinka
V nastaveniach druhov bolo pridané obdobie školský rok pre generovanie čísiel dokladov. Školský rok je obdobie od 1.9 - 31.8 nasledujúceo roku
2.4.022 Novinka
V nastaveniach druhov dokladov, pribudla možnosť úpravy posledného vygenerovaného čísla dokladu pre dane obdobia. Prístup je cez menu na danom druhu.
2.4.022 Úprava Ostatné (nezaradené)
Pri úpravách skupín bolo zmenené, že sa v rámci jednej úrovne skupiny radia podľa ich názvu.
2.4.013 Novinka Ostatné (nezaradené)
Na portále webovej jedálne si stravník môže pozedať ktoré jedlo hradil ktorými dokladmi
2.4.012 Úprava Ostatné (nezaradené)
Úprava chovania vyhľadávania v jednotlivých formulároch, kedy sa za špecifickej situácie stalo, že bol užívateľ mylne informovaný, že nie sú žiadne údaje, pritom boli na pozadí zobrazené. Toto chovanie bolo potlačené.
2.4.012 Úprava Ostatné (nezaradené)
V nastavení noriem bol doplnený filter na vekovú skupinu, kvôli zvýšeniu prehľadnosti ak sa pracuje s väčším počtom vekových skupín
2.4.009 Novinka Ostatné (nezaradené)
Rýchla automatická synchronizácia zmien s webovou jedálňou a objednávkovými terminálmi.
2.4.008 Novinka Ostatné (nezaradené)
Pridané upozorňovanie užívateľa, ak zmení dátum viac ako o 60 dní. Vhodné na predchádzanie preklepov v zadaní dátumov do dokladov. Aplikácia upozorní a užívateľ má možnosť vykonať zmenu, alebo sa späť vrátiť k pôvodnému dátumu.
2.4.008 Novinka Stravníci
Možnosť zakázať na straníkovi prístup k prihlasovaniu a odhlasovaniu stravy. Znamená to, že si stravník bude môcť prezerať údaje, ale nebude sa môcť prihlasovať a odhlasovať samostatne. Vhodné pre špeciálne účely a individuálne dohody.
2.4.007 Novinka Stravníci
V zozname straníkov bol doplnený filter na spôsob platby u stravníkov.
2.4.007 Novinka Stravníci
Pri tlači zoznamu stravníkov bolo do stĺpca Ostatné doplnené číslo účtu stravníka, zobrazí sa len ak je údaj vyplnený na stravníkovi.
2.4.002 Novinka Stravníci
Pri úpravách skupín stravníkov a skladových kariet, nie je potrebné dávať zmeny uložiť aplikácia ich ukladá automaticky pri každej zmene.
2.4.002 Úprava Ostatné (nezaradené)
Pri prihlasovaní do aplikácie pre menu nad databázou pri voľbe Údržba databáze bolo pridané, aby aplikácia vynútila vykonanie reindexácie indexov a údržby údajov.
2.4.001 Chyba Jedálne lístky
Pri veľmi špecifickom nastavení druhov jedál a vekových skupín sa mohlo stať, že pri tlači OVD v problematickej vekovej skupine neboli na výstupe vypočítané hodnoty pri niektorom z druhu jedla. Ak sa táto situácia vyskytla bola hneď odhalená, ostatné číselné hodnoty sú správne, len pre danú vekovú skupinu chýbal započítaný daný druh jedla. Výstup stačí opätovne vytlačiť.
2.3.105 Chyba Financie (banky, pokladne)
Vznikal problém pri odstraňovaní úhrady v zozname, ak bola táto úhrada zviazaná z výkazom stravy, tak po jej odstránení sa nevykonal prepočet uhradenosti tejto úhrady, čo spôsobilo menšiu nekonzistenciu, ktorá sa následne automaticky odstránila pri ďalšej manipulácii s výkazom stravy. Tento čiastočný problém bol odstránený.
2.3.105 Úprava Ostatné (nezaradené)
Pri tlači podkladu pre úhrady stravníkom cez bankový účet, ak má zariadenie dlhšie číslo účtu a v kombinácii s niektorými tlačiarňami sa nevošlo celé číslo účtu. Miesto pre tlač čísla účtu bola rozšírená.
2.3.103 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Bol pridaný filter v zozname skladových kariet na skladové karty, ktoré nemajú naviazané žiadne suroviny z receptov.
2.3.023 Novinka Jedálne lístky
Publikovaný jedálny lístok na webovom portále iKelp Jedáleň si teraz môžete jednoducho zobraziť priamo z aplikácie.
2.3.023 Novinka Stravníci
V histórii záznamov pribudli rôzne filtre, tiež možnosť filtra na nevyúčtované objednávky stravy, kde je možné ich aj hromadne odstrániť, ak je potrebné.
2.3.023 Chyba Úhrady, financie
Aplikácia nepočítala so situaáciou, kde pri odstránení výkazu stravy, kde bol preplatok, ktorý bol už čerpaný na inom výkaze. Následne táto hodnota nebola vrátená stravníkovi do jeho účtu čo sa prejavilo v podobe navýšenia peňažného stavu stravníka. Tento rozdiel bolo potrebné korigovať ručne. Situácia vznikala len pri nesprávnom postupe pri neuvedomení si súvislostí, kde sa jednotlivé výkazy odstraňovali nie v chronologickom postupe, ako boli tvorené. Tento nedostatok aplikácie bol odstránený a aplikácia automaticky sama už správne skoriguje rôzne preplatky a nedoplatky pri rôznych postupoch odstraňovania výkazov.
2.3.001 Úprava Stravníci
V dochdázke stravníkov bolo upravené zobrazenie pri zobraznení Ano/Nie, že ak bol stravník odhlásený z daného dna, tak je zobrazený prázdny stvorček. Doteraz nebolo vidno pri danom zobrazení či bol odhlásený, alebo nebol vobec prihlásený.
2.3.001 Úprava Stravníci
Pri zakladaní nového stravníka sa dátum nástupu stravníka predvyplní na prvý deň aktuálneho mesiaca
2.3.001 Novinka Stravníci
Možnosť nastavenia počtu mesiacov, pre ktoré sa neberú preplatky pri vytváraní nových šekov.
2.3.001 Novinka Financie (banky, pokladne)
Je možné zadávať hromadnú úhradu (napríklad z výpisu z bankového účtu).
2.3.001 Novinka Ostatné (nezaradené)
Po aktualizovaní aplikácie novšou verziou, aplikácia zobrazí informácie o novinkách a zmenách. Tieto údaje boli doteraz dostupné a aj stále sú v Pomoc->História aplikácie. Túto funkcionalitu je možné vypnúť v nastaveniach aplikácie.
2.3.001 Novinka Jedálne lístky
Pre jedálne lístky je možné v nastaveniach druhov pridať ďaľšie číselné rady jedálnych lístkov, kde je tak možné si rozlíšiť číelnú radu napríklad pre lavnú a vedľajšiu činnosť stravovacieho zariadenia
2.3.001 Novinka Recepty
Zozname receptov je možné vytlačiť podklad pre varenie s ručným zadaním počtu ludí pre všetky vekové skupiny.
2.3.001 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Pri prijímaní tovaru je možné zadať koľko dní, alebo do kedy má prjímaná položka záruku. Podľa tejto záruky je možné potom filtrovať položky v skladových kartách.
2.3.001 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Zozname skladových kariet sú pridané nové stĺpce: Počet dní záruky a Záruka do.
2.3.001 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
V zozname skladových kariet sa dajú filtrovať položky, ktorých záruka končí do 5 dní.
2.3.001 Novinka Stravníci
Tlač ručného šeku PPP U aj s dodacou poštou, ktorú ma vyplnenú stravník v záložke Rozšírené.
2.3.001 Novinka Jedálne lístky
Pri tlači podkladov pre varenie v zozname jedálnych lístkov je možné ku každému druhu jedla a každej vekovej skupin aj ručne zadať počet stravníkov.
2.3.001 Novinka Recepty
Pridané nové recepty podľa noriem z roku 1992.
2.3.001 Novinka Jedálne lístky
Pri vytváraní jedálneho lístku sa zobrazie alergény obsiahnuté v surovinách vybraného receptu. Tieto alergény je možné určiť aj ručne.
2.3.001 Novinka Jedálne lístky
Skladovú kartu je možné priradiť k surovine už v skladovej karte, v záložke suroviny.
2.3.001 Novinka Recepty
Recepty je možné zaraďovať do kníh
2.3.001 Novinka Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Na skladovej karte, v záložke Alergény je možné vybrať, ktoré alergény obsahuje daná surovina.
2.3.001 Novinka Jedálne lístky
Tlač OVD pri jedálných lístkoch je možné aj na označené jedálne lístky. Doteraz sa dal zadať iba dátumový rozsah.

staršie verzie

Highlights Ostatné (nezaradené)
Plná integrácia s výdajovými a objednávacími terminálmi.
Highlights Ostatné (nezaradené)
Plná integrácia s internetovým portálom jedálne.
Highlights Ostatné (nezaradené)
História objednávania sprístupnená všetkým
Highlights Ostatné (nezaradené)
Integrácia vzdialenej pomoci do aplikácie. Možnosť spustenia vzdialenej pomoci priamo z aplikácie. Pre využitie služby je potrebné mať funkčný prístup z daného PC na internet.
Highlights
Podpora výdaja jedál pomocou elektronického terminálu
Highlights
Evidencia vekových skupín
Highlights
Evidencia sviatkov
Highlights
Definovanie číslovania druhov, automatické generovanie čísla podľa prednastavenej masky
Highlights
Evidencia rôznych spôsobov platby
Highlights
Evidencia finančných noriem
Highlights
Zálohovanie údajov pre prípad hardvérového zlyhania
Highlights Stravníci
Výkaz stravovaných osôb
Highlights Úhrady, financie
Evidencia peňažnej pokladne a bankového účtu
Highlights Stravníci
Plánovanie stravy stravníkov, možnosť prihlásiť a odhlásiť stravníka resp. skupinu stravníkov na stravu.
Highlights Jedálne lístky
Evidencia jedálnych lístkov
Highlights Recepty
Evidencia receptov
Highlights Adresár, kontakty
Prehľadná evidencia kontaktov
Highlights Stravníci
Evidencia stravníkov, zaraďovanie stravníkov do skupín
Highlights Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Tvorba mesačného výkazu skladových zásob a pohybov na sklade (mesačná obratová súpiska)
Highlights Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Skladový výdaj s evidenciou stravníkov na výdajke a jedál podľa jedálneho lístka
Highlights Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Skladové príjemky s možnosťou evidovania úhrad či boli uhradené
Highlights Skladová evidencia (skladové príjemky, výdajky)
Evidencia skladových kariet, množstvo na sklade, zaraďovanie do skupín
Informácie o ďalších novinkách a úpravách
2.2.204 Novinka Stravníci
Pri úpravách skupín stravníkov a skladových kariet, nie je potrebné dávať zmeny uložiť aplikácia ich ukladá automaticky pri každej zmene.
2.2.204 Úprava Ostatné (nezaradené)
Pri prihlasovaní do aplikácie pre menu nad databázou pri voľbe Údržba databáze bolo pridané, aby aplikácia vynútila vykonanie reindexácie indexov a údržby údajov.
2.2.203 Chyba Jedálne lístky
Pri veľmi špecifickom nastavení druhov jedál a vekových skupín sa mohlo stať, že pri tlači OVD v problematickej vekovej skupine neboli na výstupe vypočítané hodnoty pri niektorom z druhu jedla. Ak sa táto situácia vyskytla bola hneď odhalená, ostatné číselné hodnoty sú správne, len pre danú vekovú skupinu chýbal započítaný daný druh jedla. Výstup stačí opätovne vytlačiť.
2.2.202 Chyba Financie (banky, pokladne)
Vznikal problém pri odstraňovaní úhrady v zozname, ak bola táto úhrada zviazaná z výkazom stravy, tak po jej odstránení sa nevykonal prepočet uhradenosti tejto úhrady, čo spôsobilo menšiu nekonzistenciu, ktorá sa následne automaticky odstránila pri ďalšej manipulácii s výkazom stravy. Tento čiastočný problém bol odstránený.
2.2.202 Úprava Ostatné (nezaradené)
Pri tlači podkladu pre úhrady stravníkom cez bankový účet, ak má zariadenie dlhšie číslo účtu a v kombinácii s niektorými tlačiarňami sa nevošlo celé číslo účtu. Miesto pre tlač čísla účtu bola rozšírená.
2.2.201 Chyba Úhrady, financie
Aplikácia nepočítala so situaáciou, kde pri odstránení výkazu stravy, kde bol preplatok, ktorý bol už čerpaný na inom výkaze. Následne táto hodnota nebola vrátená stravníkovi do jeho účtu čo sa prejavilo v podobe navýšenia peňažného stavu stravníka. Tento rozdiel bolo potrebné korigovať ručne. Situácia vznikala len pri nesprávnom postupe pri neuvedomení si súvislostí, kde sa jednotlivé výkazy odstraňovali nie v chronologickom postupe, ako boli tvorené. Tento nedostatok aplikácie bol odstránený a aplikácia automaticky sama už správne skoriguje rôzne preplatky a nedoplatky pri rôznych postupoch odstraňovania výkazov.
2.2.199 Úprava Stravníci
Pri zakladaní nového stravníka sa dátum nástupu stravníka predvyplní na prvý deň aktuálneho mesiaca
2.2.199 Novinka Stravníci
Možnosť nastavenia počtu mesiacov, pre ktoré sa neberú preplatky pri vytváraní nových šekov.
2.2.198 Novinka Ostatné (nezaradené)
Po aktualizovaní aplikácie novšou verziou, aplikácia zobrazí informácie o novinkách a zmenách. Tieto údaje boli doteraz dostupné a aj stále sú v Pomoc->História aplikácie. Túto funkcionalitu je možné vypnúť v nastaveniach aplikácie.
2.2.198 Novinka Jedálne lístky
Pre jedálne lístky je možné v nastaveniach druhov pridať ďaľšie číselné rady jedálnych lístkov, kde je tak možné si rozlíšiť číelnú radu napríklad pre lavnú a vedľajšiu činnosť stravovacieho zariadenia
2.2.194 Úprava Jedálne lístky
Jedálny lístok sa na webový portál nahráva na princípe zadania časového rozsahu.
2.2.193 Novinka Stravníci
V editácii stravníka je možné použiť tlačidlo E, ktroré stravníkovi automaticky vygeneruje email.
2.2.193 Novinka
V nastavení webovej jedálne je možné pregenerovať identifikátory stravníkov.
2.2.193 Novinka Jedálne lístky
Zverejňovanie jedálneho lístka na webe http://jedalen.ikelp.sk/ môže program robiť automaticky.
2.2.190 Novinka Stravníci
Možnosť v zozname stravníkov hromadne ostrániť výkazy stravy a ich objednávky. Prístup je cez rozšírené menu. Týmto vzniká možnosť hromadného pregenerovania šekov stravníkoch, ak sa po vytvorení šekov menili normy na stravu.
2.2.186 Novinka Ostatné (nezaradené)
Aktualizácia sviatkov na rok 2009
2.2.184 Novinka Stravníci
V nastaveniach je možné prednastaviť radenie stravníkov podľa priezivska, alebo čísla stravníka pre dochádzku stravníkov, zoznam stravníkov a výkazy stravníkov
2.2.184 Novinka Stravníci
Pridaná kontrola, pri tvorbe výkazu stravníkov, či sú všetky objednávky stravy vyúčtované stravníkovi. Ak nie su, tak aplikácia vypíše prvých 15 objednávok, ktoré nie su vyúčtované a nedovolí vytvoriť výkaz stravníkov, nakoľko by vznikli nezrovnalosti v evidencii.
2.2.184 Úprava Stravníci
Pri výkaze spotrebnej normy bolo zmenené vyhodnocovanie počtu dní stravovania, kde sa doteraz brali v úvahu aj dni v ktorých boli stravníci prihlásení na stravu a následne odhlásení. Zmena je, že musí byť v daný deň aspoň jedna objednávka stravy na to, aby sa daný deň považoval za stravný.
2.2.184 Chyba Stravníci
V dochádzke stravníkov pri evidencii anonymného stravníka s množstvami jedál, napríklad dôchodci v stĺpci norma aplikácia toto množstvo nezapočítavala pre zobrazenie. Problém sa netýka štatistík a výkazov šlo len o zobrazovací problém.
2.2.182 Úprava Jedálne lístky
Ak bola aktívna online jedáleň, tak nebolo možné kompletne odstrániť jedálny lístok, možnosť bola len odsrániť jednotlivé jedlá v danom jedálnom lístku.
2.2.181 Novinka Jedálne lístky
Jedálny lístok - možnosť zverejňovať elektronický jedálny lístok na portále webovej jedálne http://jedalen.ikelp.sk/
2.0.345 Novinka Stravníci
Pri úprave stravníka je možné odstrániť výkaz, ktorý má prenos a tento prenos nie je možné automaticky presunúť späť na iný výkaz. Pozor pre takýto úkon, nakoľko sa stratí informácia o prenose a je potrebná vaša ručná korekcia.
2.2.175 Novinka Stravníci
V zozname stravníkov je možné tlačiť šeky a podklady na úhradu na označených stravníkov. Postup je označiť stravníkov a nasledne cez tlačidlo Úkony vybrať tlačiť označené.
2.0.344 Novinka Recepty
V zozname receptov je možnosť tlačiť zoznam receptov z označených receptov.
2.0.344 Úprava Recepty
Pri výpočte OVD aplikácia sčítavala systémové skupiny podľa ich počtu čo spôsobovalo nepresnosti vo výpočte. Pre nápravu si stačí spraviť opätovný výpočet, ak tieto hodnoty sledujete.
2.0.143 Chyba Financie (banky, pokladne)
V zozname úhrad nešla upraviť voľná úhrada
2.2.150 Novinka Úhrady, financie
Pri uhrádzaní / nahadzovaní úhrad je možné pri dátume úhrady zašrtnúť odpamätanie dátumu, ktorý sa použije pri ďaľšej úhrade. Vhodné pri nahadzovaní väčšieho počtu úhrad.
2.2.150 Novinka Ostatné (nezaradené)
Prepínanie záložiek pomocou klávesových skratiek ALT+1 až ALT+9
2.2.150 Novinka Ostatné (nezaradené)
Bolo do aplikácie doplnené ovládanie pomocou funkčných klávesov F1-F12, prípadne s kombináciou SHIFT, alebo CTRL.