Zoradenie stravníkov podľa čísla / mena

Výkaz stravovaných osôb a dochádzka stravníkov sú predvolene zobrazované a tlačené ako zoznam zoradený podľa osobného čísla.

Besteron VISA, MasterCard