Zmena poradia a farby stĺpcov tabuľky

Ako zmeniť poradie a farbu stĺpcov v tabuľke? Zmena poradia a farby stĺpcov Vám umožní ľahšie čítanie obsahu tabuľky. Ak vykonáte akúkoľvek zmenu, tieto nastavenia sa uložia a pri ďalšom otvorení sa znovu načítajú.

Besteron VISA, MasterCard