Čo znamená Uzatvorenie objednávok

Po kliknutí pravým tlačidlom na stravníka, alebo na skupinu stravníkov, prípadne na niektorého z označených stravníkov sa zobrazia možnosti, kde je možnosť kliknúť aj na voľbu Uzatvoriť objednávky stravy.

Besteron VISA, MasterCard