Nový školský rok

Pomaly sa blíži ukončenie a po prázdninách aj začiatok nového školského roku. S tým je spojených mnoho agendy ohľadom presunu stravníkov v skupinách.

Besteron VISA, MasterCard