Neprihlásenie stravníkov na prázdniny a iné dni

Aby ste nemuseli pri prihlasovaní stravníkov na stravu vynechávať prázdninové, alebo inak nestravné dni, môžete si tieto dni definovať ako nestravné.

Besteron VISA, MasterCard