Neodhlásenie všetkých stravníkov

Pri hromadnom odhlasovaní stravníkov sa niekedy neodhlásia všetci stravníci.

GoPay VISA, MasterCard