Hromadne označenie

Ako hromadne označiť stravníkov, príjemky, skladové karty a rôzne iné položky v zozname?

Besteron VISA, MasterCard