Čo získate používaním aplikácie iKelp Jedáleň?

 • Prehľadný adresár firiem s kontaktmi, od ktorých nakupujete
 • Evidencia skladových kariet, sledovanie dodávok, vyhľadávanie, inventúry
 • Príjem tovaru, agenda úhrad, štatistiky
 • Výdaj surovín, tzv. stravný list - sledovanie náhľadov, prenosu
 • Automatické vynormovanie skladových kariet pri varení
 • Výkaz spotrebnej normy automaticky počítaný zo stravných listov
 • Obratová súpiska, výpočet a tlač na jedno kliknutie
 • Zálohovanie agendy pri každom vypnutí programu
 • Komplexné nastavenia umožňujú prispôsobiť program Vašim potrebám
 • Evidencia užívateľov programu, prehľadný prístup
 • Evidencia stravníkov a s nimi spojená agenda: skupiny, vekové kategórie, sledovanie úhrad, ...
 • Automatická tlač šekov alebo podkladov pre úhrady
 • Evidencia a aplikovanie spotrebných noriem - receptov, výrazne uľahčuje prácu a šetrí čas
 • Sledovanie a výpočet nutričných hodnôt, energetických hodnôt a vitamínov, automatizovaný výpočet OVD
 • Dochádzka stravníkov a výkaz stravovaných osôb
 • Sledovanie alergénov a ich zobrazenie na jedálnom lístku a webovom portáli
 • Užívateľská príručka on-line na webe formou videonahrávok a krátkych praktických návodov. Ak máte prístup na internet z PC, na ktorom je inštalovaná aplikácia iKelp Jedáleň, tak máte možnosť používania on-line nápovedy priamo z aplikácie.
 • Rozširujúce možnosti: Elektronická identifikácia, kreditný systém, objednávanie cez Internet
 • Jedálne lístky s možnosťou zverejňovania na internete prostredníctvom webstránky www.jedalen.sk z aplikácie je zahrnuté v poplatku za ročnú údržbu

Funkcionalita aplikácie je stále rozširovaná  a bližsie podrobné zmeny nájdete v sekcii Popis noviniek a zmien

Zmodernizujte vašu školskú jedáleň

Aplikácia iKelp Jedáleň je súčasťou komplexného riešenia určeného pre školské jedálne všetkých typov (MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, Gymnázium, VŠ). Vývoj tohto programu je plne podriadený potrebám a požiadavkám vedúcich školských jedální. Vďaka unikátnej technológii riadenia vývoja a dlhoročných skúseností v programovaní sa nám podarilo vytvoriť produkt s výnimočnými vlastnosťami. Jednoduchosť, prehľadnosť a zároveň kompletná funkcionalita, to sú kľúčové vlastnosti produktu, ktorý Vám ponúkame. S aplikáciou iKelp Jedáleň nezískate len ďalší program, ale pomocníka, ktorý Vám skutočne uľahčí prácu.

Ukážka práce s aplikáciou v krátkom videu

Besteron VISA, MasterCard