Výkaz stravovaných osôb

V tejto krátej prezentácii Vám ukážeme ako veľmi jednoducho vytvoríte výkaz stravovaných osôb za daný mesiac. Automaticky zohľadňuje šeky, úhrady ako i samotné prihlasovania a odhlasovania stravníkov. Uvidíte, že s programom iKelp Jedáleň je to naozaj jednoduché.

iKelp Jedáleň
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard