Dotované jedlá v aplikácii iKelp Jedáleň

Nastavenie dotácie na jedlá je možné v aplikácii verzie 2.4.122 a vyššej. Pre aktualizáciu aplikácie kliknite na odkaz Stiahnuť inštaláciu / aktualizáciu iKelp Jedáleň a postupujte podľa návodu pre inštaláciu. Ak používate aplikáciu s čipovým systémom (ver. 2.6.xxx), prosím kontaktujte technickú podporu aplikácie. Pred vykonaním zmien v aplikácii odporúčame vykonať zálohu dát.

Dotované jedlá pre predškolákov

Tieto zmeny vykonáte cez možnosť Nastavenie v menu aplikácii:

1. Krok: Vytvorenie vekovej skupiny pre predškolákov

 1. Kliknite v menu aplikácie na Nastavenie.
 2. Vyberte možnosť Vekové skupiny.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať .
  • Kliknite na tlačidlo Áno.
 4. Názov vekovej skupiny zadajte napr. "MŠ Predškoláci".
 5. Typ vekovej skupiny nastavte na "A".
  • V prípade potreby nadefinujte viacero vekových skupín. (MŠ Predškoláci D, MŠ Predškoláci D+O, MŠ Predškoláci CD)
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť

Viac informácií sa dozviete v návode Vekové skupiny.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

2. Krok: Nastavenie dotácie

 1. Kliknite v menu aplikácie na Nastavenie.
 2. Vyberte možnosť Rôzne.
 3. Kliknite na záložku Normy.
 4. Aktivujte možnosť Dotácia príspevok.
 5. Nastavte možnosť Odpočítavať príspevok
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:


 

Tieto zmeny vykonáte v zozname stravníkov:

3. Krok: Vytvorenie skupiny stravníkov Predškoláci

 1. Kliknite na tlačidlo S (Stravníci) na nástrojovej lište.
 2. Kliknite na skupinu Všetci (prípadne MŠ pre vytvorenie podskupiny) pravým tlačidlom myši.
 3. Vyberte možnosť Nová.
 4. Zadajte názov skupiny napr. Predškoláci.

Viac informácií o vytváraní skupín sa dozviete v návode Stravníci.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:


4. Krok: Priradenie vekovej skupiny stravníkom

 1. Kliknite na tlačidlo S (Stravníci) na nástrojovej lište.
 2. Vyhľadajte stravníka a otvorte ho na úpravu. (dvojklikom, tlačidlom F4, alebo tlačidlo Úkony - Upraviť)
 3. V záložke Stravník zaraďte stravníka do skupiny Predškoláci.
 4. Kliknite na záložku Rozšírené.
 5. Kliknite pravým  tlačidlom myši v stĺpci Veková skupina, vyberte možnosť Pridať normu stravníkovi.
 6. Vyberte zo zoznamu vekovú skupinu - Predškoláci.
 7. V poli Dátum od, zadajte dátum platnosti. Pozor, vždy sa dátum zadáva od prvého dňa v mesiaci napr. 1.1.2019!
 8. V poli Dátum do predchádzajúcej vek. skupiny uzatvorte jej platnosť. Pozor, platnosť sa zadáva vždy do konca predchádzajúceho mesiaca napr. 31.12.2018!
 9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Viac informácií o zmene vekovej skupiny sa dozviete v návode Zmena vekovej skupiny stravníka.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

 

Tieto zmeny vykonáte cez možnosť Nastavenie v menu aplikácii:

5. Krok: Zadefinovanie poplatkov za stravnú jednotku a dotáciu

 1. Kliknite v menu aplikácie na Nastavenie.
 2. Vyberte možnosť Normy (Stravné jednotky).
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať .
  1. Pridajte normu pre Všetky vekové skupiny. Aj keď sa ostatným skupinám norma nemení. Jednotlivé ceny a príspevky sa následne len opíšu z predchádzajúceho obdobia.
  2. Normu vytvorte pre všetky druhy stravy. (Desiata, Obed,Olovrant)
  3. Platnosť sa vždy definuje od prvého dňa v mesiaci!
 4. Ktorým vekovým skupinám sa norma nemenila, túto opíšte do nového obdobia.
 5. Nadefinujte normu vek. skupine Predškoláci pre jednotlivé jedlá. Ceny použite pre vaše finančné pásmo.
 6. V stĺpci -dot.p zadajte sumu dotácie.
  1. Vo vzorovom príklade je celková hodnota jedla na deň 1,27€.
  2. Príspevok na stravu je do výšky 1,20€. Ak sa stravník stravuje celý deň, bude mu v olovrante dopočítaná rozdielna čiastka a na túto sumu bude aj vystavovaná požiadavka na úhradu.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť
Viac informácií o normách (stravných jednotkách) sa dozviete v návode: Normy (Stravné jednotky, Predpis)

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:


Gratulujeme, práve ste zvládli úpravu nastavení pre možnosť zadania dotácie u stravníkov v aplikácii iKelp Jedáleň.

GoPay VISA, MasterCard