Cenník softvérových licencií iKelp Jedáleň a služieb

Školy majú zľavu 30% z bežných cien licencií!

Názov produktu alebo služby Cena bez DPH Cena s DPH
iKelp Jedáleň
Cena pre školy***

237,50 €
165,833 € (zľava 30%)

285,00 €
199,00 € (zľava 30%)

Ročná údržba - len emailová podpora
Cena pre školy***

70,833 €
49,166 € (zľava 30%)

85,00 €
59,00 € (zľava 30%)

Doplatok k ročnej údržbe - telefonická podpora
Cena pre školy***

45,000 €
32,500 € (zľava 28%)

54,00 €
39,00 € (zľava 28%)

*Ročná údržba KOMPLET
Cena pre školy***

115,833 €
65,833 € (zľava 43%)

139,00 €
79,00 € (zľava 43%)

*Ročná údržba, doplatok za edíciu Ex (SQL)
Cena pre školy***

od 32,50 €
od 16,667 € (zľava 48%)

od 39,00 €
od 20,00 € (zľava 48%)

**Licencia pre ďalšiu agendu
Cena pre školy***

70,833 €
49,166 € (zľava 30%)

85,00 €
59,00 € (zľava 30%)

* Ročná údržba sa platí raz ročne. Ročná údržba KOMPLET zahŕňa v sebe HotLine (tel., email), technickú podporu a nárok na aktualizácie aplikácie iKelp Jedáleň. Uvedená cena ročnej údržby je platná len ak sa nevyužíva elektronický stravovací systém (tzv. čipový systém) - v tomto prípade sa cena ročnej údržby účtuje individuálne.
** Oprávňuje užívateľa viesť ďalšiu nezávislú agendu v programe. Z licencie na ďalšiu agendu sa platí 30% ročná údržba ak nie je uvedené inak. Uvedená cena ročnej údržby je platná len ak sa nevyužíva elektronický stravovací systém (tzv. čipový systém) - v tomto prípade sa cena ročnej údržby účtuje individuálne.
*** Zľava platí pre školské stravovacie zariadenia pre MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, bližšie podmienky tu.

Cenník platný od 1.1.2018.

Cenník ostatných tovarov a služieb

Názov tovaru alebo služby Cena bez DPH Cena s DPH
Cestovné (1km)

0,40 €

0,48 €

Konzultácie / Školenie cez vzdialenú správu (1h)

30,00 €

36,00 €

Konzultácie / Školenie osobnou návštevou (1h)

45,00 €

54,00 €

Online videokurz
Cena pre školy***

49,166 €
0 € (v cene licencie)
59,00€
0 € (v cene licencie)
GoPay VISA, MasterCard