iKelp Jedáleň, spravujte svoju jedáleň s jednoduchým ovládaním

iKelp Jedáleň je kompletné a moderné riešenie stravovacieho systému, ktoré je vzhľadom na svoju škálovateľnosť vhodné pre viacero typov nasadení:

  • Školské stravovanie (školské jedálne, materské školy, základné školy, stredné školy a gymnáziá ale i vysoké školy)
  • Vývarovne (organizácie, ktoré zabezpečujú stravovanie pre vlastnú potrebu alebo pre iné spoločnosti)
  • Závodné jedálne (kompletná agenda stravníkov s prepojením na dochádzkový systém iKelp Dochádzka)

Novinka v ponuke:

iKelp Jedáleň ONLINE videokurz - Váš nový školiteľ dostupný vždy a všade

Využite jedinečnú možnosť vzdelávania z pohodlia Vašej obývačky!

VSTÚPIŤ (prístup už mám) | ZAKÚPIŤ (chcem sa naučiť prácu s programom)


Z akých častí pozostavá celý systém a čo mi poskytujú? Viac info ...

Kúpiť Stiahnuť Návody

 

 

 

Webová jedáleň

Webová jedáleň

Podrobnejšie informácie [tu]

Aplikácia

Aplikácia

Podrobnejšie informácie [tu]

 

 

Elektronická evidencia

Elektronická
evidencia

Podrobnejšie informácie [tu]

Z akých častí pozostavá celý systém a čo mi poskytujú?

  • Aplikácia iKelp Jedáleň je základným nástrojom pre vedúcich pracovníkov v školskej jedálni na vedenie kompletnej agendy. Viac info ...
  • Rozšírenie na edíciu iKelp Jedáleň SQL umožňuje prechod na systém vhodný pre veľké organizácie s požiadavkou na rozšírenú funkcionalitu, bezpečnosť a rýchlosť celého riešenia.
  • Objednávacie terminály umožňujú stravníkom rýchle objednávanie jedál, sledovanie histórie stravovania ako i finančnú bilanciu kreditu.
  • Výdajové terminály slúžia na rýchly a efektívny výdaj jedla s elektronickou kontrolou "či a aké" jedlo má byť stravníkom vydané.
  • Webový portál pre stravníkov umožňuje stravníkom rýchle objednávanie jedál, sledovanie histórie stravovania ako i finančnú bilanciu kreditu. Toto všetko je dostupné prostredníctvom Internetu z práce, pohodlia domova, z celého sveta.
  • Prepojenie s dochádzkovým systémom umožňuje zamestnancom objednávanie kreditov, sledovanie nárokov dotácií v mzdách a to všetko prostredníctvom pohodlného webového portálu. Automatická synchronizácia Vám zabezpečí jednotnú agendu zamestnancov pre obidva systémy z jedného miesta.
GoPay VISA, MasterCard