Prechod na Euro menu

Prechod na Euro menu je možný iba vo verzii aplikácie 2.2.186 a novšej. 

Ako zistíte verziu aplikácie sa dozviete v návode Zistenie verzie aplikácie.

Prechod na Euro menu je veľmi jednoduchý. V priebehu decembra 2008 a až do konca januára 2009 bude v aplikácii umožnený prechod na Euro menu. Pred jeho vykonaním, je nutné aby ste splnili nasledovné podmienky:

 • musíte mať vytvorenú obratovú súpisku za december 2008 (samozrejme aj za všetky mesiace pred ním).

  Viac o obratových súpiskách sa dozviete v návode Obratová súpiska.

 • musíte mať vytvovorený výkaz stravovaných osôb za december 2008 (samozrejme aj za všetky mesiace pred ním).

  Viac o výkaze stravovaných osôb sa dozviete v návode Výkaz stravovaných osôb.

 • nesmiete mať vytvorenú akúkoľvek úhradu v roku 2009.
 • nesmiete mať vytvorenú žiadnu príjemku ani výdajku v roku 2009.
 • nesmiete mať vytvorenú žiadnu obratovú súpisku ani výkaz stravovaných osôb v roku 2009.

V prípade, že máte splnené tieto podmienky, môžete pristúpiť k samotnému prevodu databázy. Ak máte spustenú aplikáciu, vypnite ju a postupujte podľa nasledovného postupu:

prihlasenie-rclick-euro
 1. Spustite aplikáciu, ale neprihlasujte sa do databázy.
 2. Kliknite pravým tlačidlom na tú databázu, ktorú chcete previesť na Euro, a následne ľavým tlačidlom kliknite na možnosť Prevod databázy na Euro menu.

  Aplikácia Vás ešte upoznorní, že musíte mať splnené podmienky, ktoré boli uvedené na začiatku tohto návodu.

 3. Následne je potrebné, ak sa vyžaduje zmeniť nastavenia prechodu na euro. Na obrázku 1 a 2 červené čísla. Odporúčame tieto nastavenia pre Školské jedálne (ako štátne inštitúcie podľa zriadovateľa) ponechať nezmenené.
  Nastavenie prevod na Euro

  Ak neevidujete stravníkov v aplikácii, tak toto nastavenie sa vás netíka. O tom ako stanoviť cenu jedla pri mene euro popisuje nasledovný článok (bude doplnení čoskoro, predbežné odporúčame však stanoviť ceny po novom roku na 2 desatinné miesta, inak budú pri evidencii vznikať zbytočné náklady a nezrovnalosti)

 4. Následne po stlačení tlačidla Vykonaj (3) sa začne vykonávať samotný prechod na Euro menu.

  V okne Prechod na Euro menu uvidíte postupne, ktoré položky sa aktuálne prevádzajú.

 5. Po úspešnom prevode všetkých dát, Vás aplikácia oboznámi o úspešnom prechode a o vytvorení novej databázy, ktorá má rovnaký názov ako databáza, ktorú ste prevádzali a je pridané slovo Euro.

  To znamená, že ak ste prevádzali databázu s názvom Jedáleň pri ZŠ, tak po jej prechode na Euro sa vytvorí nová databáza s názvom Jedáleň pri ZŠ Euro.

 6. prechod-na-euro-ok
 7. Zároveň Vás aplikácia upozorní, aby ste v tejto databáze znovu vytvorili obratovú súpisku za december 2008 a aby ste vytvorili aj výkaz stravovaných osôb za december 2008.

Následne sa môžete do tejto databázy prihlásiť a nezabudnite vykonať obratovú súpisku za december 2008 a následne aj výkaz stravovaných osôb za december 2008.

Prechod na Euro menu uzavrel rok 2008. Tým sa pri všetkých stravníkoch spočítali preplatky a nedoplatky a v novej Euro databáze má tento stravník vytvorenú iba jednu úhradu (s preplatkom alebo nedoplatkom v eurách), ktorá je evidovaná ako voľna. Všetky staršie úhrady sú zaevidované v starej databáze. Takisto aj zoznam skladových výdajok neobsahuje žiadnu výdajku. Zoznam skladových príjemok obsahuje jediný doklad EUR Prechod. Táto príjemka je vytvorená automaticky a spĺňa takú istú úlohu ako príjemka Prvotné naskladnenie, ktorú ste vytvárali pri prvom používaní tejto aplikácie. V prípade prechodu na Euro menu, príjemka EUR Prechod prvotne naskladní sklad v eurách. Všetky staršie výdajky a príjemky sú zachované v starej databáze.

V prípade, že ste po prechode na Euro menu zistili, že ste v roku 2008 zabudli prihlásiť, alebo odhlásiť stravníka a potrebujete upraviť jeho finančný stav aj v novej Euro databáze, je treba ručne upraviť jeho úhradu s číslom EUR prechod v záložke Financie v danom stravníkovi. V novej databáze po úprave úhrady stravníka musíte taktiež znovu vytvoriť (t.z. odstrániť a znovu vytvoriť) výkaz stravovaných osôb za december 2008. Následne je však treba prihlásiť / odhlásiť tohto stravníka v starej databáze, a znovu vytvoriť výkaz stravovaných osôb za ten mesiac (a všetky novšie), v ktorom ste vykonali danú zmenu. Znovuvytvorenie výkazu stravovaných osôb znamená odstránenie starého výkazu (a všetkých nasledujúcich po tomto mesiaci) a ich opätovné vytvorenie v poradí v akom nasledujú.

Viac o výkazoch stravovaných osôb sa dozviete v návode Výkaz stravovaných osôb.

V prípade, že ste po prechode na Euro menu zistili, že ste v roku 2008 zabudli zaevidovať príjemku, výdajku, alebo iba niektorú položku z týchto dokladov vykonajte tak v starej databáze a znovu vytvorte obratovú súpisku za daný mesiac (a všetky novišie). Obratovú súpisku znovu vytvoríte odstránením starej obratovej súpisky a všetkých novších a potom ich opätovne vytvoríte v poradí v akom nasledujú. 

To znamená, že ak ste vykonali zmenu v novembri 2008, odstráňte obratovú súpisku za december 2008 a za november 2008. Následne znovu vytvorte obratovú súpisku za november 2008 a december 2008. Je nutné dodržať poradie odstraäovania a vytvárania obratových súpisok.

V novej databáze stačí iba upraviť danú položku (položky) v príjemke EUR prechod a znovu vytvoriť (t.z. odstrániť a znovu vytvoriť) obratovú súpisku za december 2008.

Viac o obratových súpiskách sa dozviete v návode Obratová súpiska.

V prípade, že ste v aplikácii kontrolovali a viedli stav bankového účtu a finančnej pokladne budete si musieť ich konečné stavy z decembra 2008 zaevidovať v aplikácii. (Nezabudnite ich prepočítať na Euro menu.) Kliknite na Jedáleň v hlavnom menu a následne kliknite na Úhrady. Zobrazí sa okno Zoznam úhrad.

zoznam-uhrad

V tomto okne, ak si zapnete filter na december 2008, uvidíte zoznam úhrad od jednotlivých stravníkov s preplatkami a nedoplatkami, tak ako bol stav ich financií v čase keď ste aplikáciu previedli na Euro menu. Ako posledná úhrada (prvá v zozname) bude zaevidovaná úhrada so sumou všetkých preplatkov a nedoplatkov všetkých stravníkov, ale s opačnou hodnotou aby sa vynuloval stav pokladňe. Následne by ste mali vytvoriť 2 nové úhrady, kliknutím na tlačidlo Úkony a následne kliknutím na Nová úhrada. Jednu z týchto úhrad zaevidujte na bankový účet a hodnotu úhrady zvolte vo výške Vášho bankového účtu (v eurách), aby ste mohli pokračovať v jeho evidencii. Následne tak isto vytvorte novú úhradu na peňažnú pokladňu.

Nakoniec by ste nemali zabudnúť upraviť nastavenia šekov podľa nových šekov v euro mene.

Viac informácií o nastavení šekov sa dozviete v návode Nastavenie tlače šekov.

 

Nezabudnite si tiež skontrolovať v databázy euro nastavenie noriem pre rok 2009

GoPay VISA, MasterCard